Požadovaný profil nie je dostupný.


 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
SQL dotazy volané kontrolami tejto stránky:
 Text dotazu
Parametre: @name (value)
Výsledok: tablename (rows [columns], size)
KontextTrvanie
1 (SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (DocumentUrlPath = N'/Moj-Appril/Profile/vladinko99') AND (DocumentUrlPath <> NodeAliasPath) AND NodeLinkedNodeID IS NULL)) UNION ALL (SELECT TOP 2 * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (NodeAliasPath = N'/Moj-Appril/Profile/vladinko99') AND (DocumentCulture = N'sk-SK'))) AuthorizeRequest
0,047
2
(cms.tree.selectblankpageinfo)
SELECT * FROM View_PageInfo_Blank WHERE ((NodeSiteID = 2)) AND (NodeAliasPath = N'/Moj-Appril/Profile/vladinko99')
AuthorizeRequest
0,016
3
(cms.tree.selectbywildcardrule)
SELECT NodeAliasPath, DocumentCulture, DocumentURLPath, DocumentExtensions, DocumentCampaign FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE @WildcardRule LIKE [DocumentWildcardRule] AND (( NodeSiteID = 2)) ORDER BY DocumentPriority DESC
@WildcardRule (/Moj-Appril/Profile/vladinko99)
Table (2 [5], 118 B)
AuthorizeRequest
0,109
4 (SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (DocumentUrlPath = N'/Moj-Appril/Profile/{UserName}') AND (DocumentUrlPath <> NodeAliasPath) AND NodeLinkedNodeID IS NULL)) UNION ALL (SELECT TOP 2 * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeSiteID = 2) AND (NodeAliasPath = N'/Moj-Appril/Profile') AND (DocumentCulture = N'sk-sk')))
Table (2 [52], 932 B)
AuthorizeRequest
0,031
5
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeLevel <= 2)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Moj-Appril', N'/')) ORDER BY NodeLevel DESC
Table (2 [18], 2.1 kB)
AuthorizeRequest
0,031
6
(cms.tree.selectpageinfo)
SELECT * FROM View_PageInfo WHERE ((NodeID = 898) AND (DocumentCulture = N'sk-SK'))
Table (1 [52], 470 B)
PageInfoProvider.GetDataForPageInfo
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,016
7
(cms.document.selectuppertree)
SELECT IsSecuredNode, DocumentStylesheetID, DocumentPageTemplateID, NodeDocType, NodeHeadTags, NodeCacheMinutes, DocumentPageTitle, DocumentPageKeyWords, DocumentPageDescription, NodeBodyElementAttributes, RequiresSSL, NodeID, DocumentID, DocumentCulture, NodeACLID, NodeLinkedNodeID, ClassName, NodeAliasPath FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeLevel <= 1)) AND (NodeAliasPath = N'/') ORDER BY NodeLevel DESC
Table (1 [18], 2 kB)
TreeProvider.SelectNodes (3)
PageInfo.GetUpperTree
PageInfo.get_UpperTree
PageInfo.GetValueFromUpperTree
PageInfo.get_RequiresAuthentication
PageInfo.TryGetValue
PageInfo.GetValue
SqlHelperClass.GetDataContainerSize
DataHelper.GetObjectString
CacheHelper.LogToFile
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
8
(cms.menuitem.selectdocuments)
SELECT TOP 1 * FROM View_CONTENT_MenuItem_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (NodeAliasPath = N'/Moj-Appril/Profile'))
Table (1 [120], 760 B)
CurrentDocument
0,062
9
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
AbstractProvider.GetDataByStringColumn (2)
UserInfoProvider.GetUserInfoInternal
UserInfoProvider.GetUserInfo
ApprilFunctions.HideIfUserIsHidden
CMSCustom.ResolveCustomMacro
MacroResolver.MacroMatch
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
10
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
AbstractProvider.GetDataByStringColumn (2)
UserInfoProvider.GetUserInfoInternal
UserInfoProvider.GetUserInfo
ApprilFunctions.HideIfUserIsHidden
CMSCustom.ResolveCustomMacro
MacroResolver.MacroMatch
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
11
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
AbstractProvider.GetDataByStringColumn (2)
UserInfoProvider.GetUserInfoInternal
UserInfoProvider.GetUserInfo
ApprilFunctions.HideIfUserIsHidden
CMSCustom.ResolveCustomMacro
MacroResolver.MacroMatch
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
12
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
AbstractProvider.GetDataByStringColumn (2)
UserInfoProvider.GetUserInfoInternal
UserInfoProvider.GetUserInfo
ApprilFunctions.HideIfUserIsHidden
CMSCustom.ResolveCustomMacro
MacroResolver.MacroMatch
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,016
13
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
AbstractProvider.GetDataByStringColumn (2)
UserInfoProvider.GetUserInfoInternal
UserInfoProvider.GetUserInfo
ApprilFunctions.HideIfUserIsHidden
CMSCustom.ResolveCustomMacro
MacroResolver.MacroMatch
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
14
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
AbstractProvider.GetDataByStringColumn (2)
UserInfoProvider.GetUserInfoInternal
UserInfoProvider.GetUserInfo
ApprilFunctions.HideIfUserIsHidden
CMSCustom.ResolveCustomMacro
MacroResolver.MacroMatch
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
15
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
AbstractProvider.GetDataByStringColumn (2)
UserInfoProvider.GetUserInfoInternal
UserInfoProvider.GetUserInfo
ApprilFunctions.HideIfUserIsHidden
CMSCustom.ResolveCustomMacro
MacroResolver.MacroMatch
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
16
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
AbstractProvider.GetDataByStringColumn (2)
UserInfoProvider.GetUserInfoInternal
UserInfoProvider.GetUserInfo
ApprilFunctions.HideIfUserIsHidden
CMSCustom.ResolveCustomMacro
MacroResolver.MacroMatch
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
0,000
17
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
WebPart_DocumentTitleWithUserPositions1
0,000
18
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
WebPart_UserPublicProfile
0,000
19
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
WebPart_ProfileSummary
0,000
20
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
WebPart_FirmyList
0,000
21
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
WebPart_MyGroupsList
0,000
22
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
WebPart_StavbyList
0,000
23
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
WebPart_RequestFriedshipButton
0,000
24
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
WebPart_SendMessageButton
0,000
25
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
WebPart_DocumentTitleWithUserPositions
0,000
26
(cms.document.selectdocuments)
SELECT ClassName, DocumentCulture, DocumentModifiedWhen, DocumentMenuCaption, DocumentMenuClass, DocumentMenuClassHighLighted, DocumentMenuClassOver, DocumentShowInSiteMap, DocumentMenuItemHideInNavigation, DocumentMenuItemImage, DocumentMenuItemImageHighlighted, DocumentMenuItemImageOver, DocumentMenuItemInactive, DocumentMenuItemLeftImage, DocumentMenuItemLeftImageHighlighted, DocumentMenuItemLeftImageOver, DocumentMenuItemRightImage, DocumentMenuItemRightImageHighlighted, DocumentMenuItemRightImageOver, DocumentMenuJavascript, DocumentMenuRedirectUrl, DocumentMenuStyle, DocumentMenuStyleHighlighted, DocumentMenuStyleOver, DocumentName, DocumentUrlPath, NodeAliasPath, NodeID, NodeChildNodesCount, NodeClassID, NodeLevel, NodeLinkedNodeID, NodeParentID, SiteName, NodeACLID, NodeSiteID, NodeOwner FROM View_CMS_Tree_Joined WHERE (((SiteName = N'Appril') AND (Published = 1)) AND (DocumentCulture = N'sk-SK')) AND (((NodeLevel <= 1)) AND (NodeAliasPath IN (N'/Profily', N'/'))) ORDER BY NodeAliasPath DESC
Table (1 [37], 67 B)
WebPart_breadcrumbs
0,047
27
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
AbstractProvider.GetDataByStringColumn (2)
UserInfoProvider.GetUserInfoInternal
UserInfoProvider.GetUserInfo
ApprilFunctions.UserProfileMetaTitle
CMSCustom.ResolveCustomMacro
MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
0,016
28
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
AbstractProvider.GetDataByStringColumn (2)
UserInfoProvider.GetUserInfoInternal
UserInfoProvider.GetUserInfo
ApprilTools_MojAppril_Controls_ProfileSummary.FillData
0,000
29 select count(*) from customtable_UserStavby where UserID = -1
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_MojAppril_Controls_ProfileSummary.FillData
0,000
30 select count(*) from customtable_UserSubjekty where UserID = -1
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_MojAppril_Controls_ProfileSummary.FillData
0,000
31 select count(*) from (select FriendRequestedUserID from dbo.Community_Friend where FriendUserID = -1 and FriendStatus = 2 union all select FriendUserID from dbo.Community_Friend where FriendRequestedUserID = -1 and FriendStatus = 2) a
0
GeneralConnection.ExecuteScalar
ApprilTools_MojAppril_Controls_ProfileSummary.FillData
0,000
32
(customtable.userkategorie.userkategorieviewlist)
select o.ItemID, o.UserID, o.KategoriaID as KategoriaID, KategoriaTitle = a.Titlefrom customtable_UserKategorie o join customtable_Kategorie a on o.KategoriaID = a.ItemIDWHERE UserID = -1 order by 4
ApprilTools_MojAppril_Controls_ProfileSummary.FillData 0,016
33
(customtable.useropportunities.useropportunitiesviewlist)
select a.OpportunityID, b.OpportunityName, a.UserIDfrom customtable_UserOpportunities a join customtable_UserOpportunityPreferences b on a.OpportunityID = b.ItemIDwhere UserID = -1order by b.ItemOrder
ApprilTools_MojAppril_Controls_ProfileSummary.FillData 0,000
34
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
AbstractProvider.GetDataByStringColumn (2)
UserInfoProvider.GetUserInfoInternal
UserInfoProvider.GetUserInfo
ApprilTools_MojAppril_Controls_UserSendMessage.Page_Load
0,000
35
(cms.user.selectall)
SELECT * FROM CMS_User WHERE UserName = N'vladinko99'
SqlHelperClass.ExecuteQuery
AbstractProvider.GetModifiedFrom
AbstractProvider.GetData
AbstractProvider.GetDataByStringColumn (2)
UserInfoProvider.GetUserInfoInternal
UserInfoProvider.GetUserInfo
ApprilFunctions.UserProfileMetaDescription
CMSCustom.ResolveCustomMacro
MacroResolver.MacroMatch
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentDescription
DocumentBase.get_Description
DocumentBase.GetHeaderTags
CMSPages_PortalTemplate.OnPreRender
0,000
  35 dotazy (6,4 kB) Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 0,406
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 ADD pageinfo|appril|/moj-appril/profile|sk-sk|/moj-appril/profile/{username}|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2.1 kB)" (34 B)
AuthorizeRequest
2 ADD pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/moj-appril/profile/vladinko99.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (2.1 kB)" (40 B)
AuthorizeRequest
3 ADD pageinfo|appril|/moj-appril|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,4 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
4 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
5 ADD currentdocument|appril|/moj-appril/profile|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (561 B)" (31 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
6 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
7 ADD breadcrumbs|appril|/profily|sk-sk|true|||true|
Náhľad"DataSet: CMS.Document (1 [37], 67 B)" (36 B)
WebPart_breadcrumbs
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "hp" (2 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 zoneTop
DocumentTitleWithUserPositions
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
5 zoneLeft
DocumentTitleWithUserPositions1
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
6 ProfileSummary
userControlElem
lbFriendsCount
Áno
Text = "0" (1 B)
7 ProfileSummary
userControlElem
lbStavbyCount
Áno
Text = "0" (1 B)
8 ProfileSummary
userControlElem
lbSubjektyCount
Áno
Text = "0" (1 B)
9 ProfileSummary
userControlElem
grKategorie
Áno
_!ItemCount = 0
10 ProfileSummary
userControlElem
grOpportunities
Áno
_!ItemCount = 0
11 zoneLeft
FirmyList
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
12 zoneLeft
StavbyList
repItems
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
CMSDataBindByDefault = False
13 ApprilMessageBoard
msgBoard
rptBoardMessages
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
_!ItemCount = 0
14 pnlMsgEdit
msgEdit
pnlMessageEdit
Nie
CssClass = "MessageEdit" (11 B)
15 pnlMessageEdit
plcRating
pnlRating
Nie
CssClass = "BoardCntRating" (14 B)
16 pnlCapchaObj
capchaElem
txtSecurityCode
Nie
Width = 50px
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Community_Shortcuts.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
6 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Community_Shortcuts.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
7 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
8 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Moj-Appril/Profile
> |(notequals)/Home True
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Moj-Appril/Profile
> |(notequals)/Home True
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Moj-Appril/Profile
> |(notequals)/Home True
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Moj-Appril/Profile
> |(notequals)/Home True
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Moj-Appril/Profile
> |(notequals)/Home True
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Moj-Appril/Profile
> |(notequals)/Home True
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Moj-Appril/Profile
> |(notequals)/Home True
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Moj-Appril/Profile
> |(notequals)/Home True
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Moj-Appril/Profile
> |(notequals)/Home True
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} True WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Moj-Appril/Profile
> |(notequals)/Home True
11 {#HideIfUserIsHidden#} False ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
> HideIfUserIsHidden False
12 {#HideIfUserIsHidden#} False ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
> HideIfUserIsHidden False
13 {#HideIfUserIsHidden#} False ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
> HideIfUserIsHidden False
14 {#HideIfUserIsHidden#} False ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
> HideIfUserIsHidden False
15 {#HideIfUserIsHidden#} False ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
> HideIfUserIsHidden False
16 {#HideIfUserIsHidden#} False ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
> HideIfUserIsHidden False
17 {#HideIfUserIsHidden#} False ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
> HideIfUserIsHidden False
18 {#HideIfUserIsHidden#} False ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
> HideIfUserIsHidden False
19 {#HideIfUserIsHidden#} False WebPart_DocumentTitleWithUserPositions1
> HideIfUserIsHidden False
20 {#HideIfUserIsHidden#} False WebPart_ProfileSummary
> HideIfUserIsHidden False
21 {#HideIfUserIsHidden#} False WebPart_FirmyList
> HideIfUserIsHidden False
22 {#HideIfUserIsHidden#} False WebPart_MyGroupsList
> HideIfUserIsHidden False
23 {#HideIfUserIsHidden#} False WebPart_StavbyList
> HideIfUserIsHidden False
24 {#HideIfUserIsHidden#} False WebPart_RequestFriedshipButton
> HideIfUserIsHidden False
25 {#HideIfUserIsHidden#} False WebPart_SendMessageButton
> HideIfUserIsHidden False
26 {#HideIfUserIsHidden#} False WebPart_DocumentTitleWithUserPositions
> HideIfUserIsHidden False
27 {%pagetitle_orelse_name%} MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name {#UserProfileMetaTitle#}
> {#UserProfileMetaTitle#}
>> UserProfileMetaTitle
28 {#UserProfileMetaDescription#} ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros
CMSContext.get_CurrentDescription
DocumentBase.get_Description
DocumentBase.GetHeaderTags
CMSPages_PortalTemplate.OnPreRender
> UserProfileMetaDescription
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,250 0,250
4 > OnPreInit 0,000 0,250
5 > OnInit 0,156 0,406
6 > OnLoad 0,000 0,406
7 > OnPreRender 0,031 0,437
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   0,437
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionIdgcpad355qjyhw255qbhii045
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK21. 12. 2015 19:37:17
2 CurrentVisitStatus222. 12. 2014 18:37:18
3 VisitorStatus121. 12. 2015 19:37:18
4 ASP.NET_SessionIdgcpad355qjyhw255qbhii045 
5 CurrentThemeCMS22. 12. 2014 19:37:18
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress54.211.230.186
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionIDgcpad355qjyhw255qbhii045