Trenčiansky samosprávny kraj

Monitorovať Editovať firmu

Reklama

Hviezdoslavova 1, Trenčín, Trenčín, Trenčiansky kraj
Telefón:  +4210327411 225
Email:  info@tsk.sk
Web:  www.tsk.sk
Právna forma:  Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
IČO:  36126624
Záznamy:  orsr.sk / foaf.sk / finstat.sk
samospráva
samospráva
Stavby
Názov Miesto
15.11.2016 Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a... Trenčiansky kraj
Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí - Gymnázium Myjava
157890,38 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
14.11.2016 "Prístavba výťahu" DSS Trenčiansky kraj
"Prístavba výťahu" DSS Zemianske Podhradie
97066,66 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
14.11.2016 Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Trenčiansky kraj
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica
832890,78 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.08.2016 Prístavba výťahu - pavilón C Trenčiansky kraj
Prístavba výťahu - pavilón C
124283,33 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
11.08.2016 Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a... Trenčiansky kraj
Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí
157890,38 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
11.08.2016 "Rekonštrukcia strechy plechová - hlavná budova" a... Trenčiansky kraj
"Rekonštrukcia strechy plechová - hlavná budova" a "Rekonštrukcia asfaltovej strechy so zateplením - dielne"
129017,01 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
11.08.2016 "Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním... Trenčiansky kraj
"Rekonštrukcia objektu č. 4, s vybudovaním samostatného bezbariérového výťahu"
166664,44 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
20.10.2016 Prístavba výťahu Trenčiansky kraj
Prístavba výťahu
97066,66 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
07.09.2016 Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E a... Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E a rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E - Gymnázium Púchov
98512,5 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
22.03.2016 „REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE“ – Stredná odborná škola... Trenčiansky kraj
„REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE“ – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín
207978 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
20.10.2016 Rekonštrukcia telocvične SOŠS Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia telocvične SOŠS Považská Bystrica
143702,02 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
07.09.2016 "Rekonštrukcia telocvične" (skrátený názov) Trenčiansky kraj
"Rekonštrukcia telocvične" (skrátený názov)
77453,15 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.08.2016 "Rekonštrukcia budovy školy - SOŠ" Trenčiansky kraj
"Rekonštrukcia budovy školy - SOŠ, Pod Sokolicami, Trenčín"
611666,66 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
23.08.2016 "Rekonštrukcia telocvične" Trenčiansky kraj
"Rekonštrukcia telocvične"
148638,33 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.08.2016 "Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické... Trenčiansky kraj
"Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum"
95320,59 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
11.08.2016 "Zníženie energetickej náročnosti - SOŠ" Trenčiansky kraj
"Zníženie energetickej náročnosti - SOŠ Považská Bystrica"
230446,39 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
14.03.2016 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY OBCHODNÁ... Trenčiansky kraj
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY OBCHODNÁ AKADÉMIA PRIEVIDZA
525693,67 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
14.03.2016 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY OBCHODNÁ... Trenčiansky kraj
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLY OBCHODNÁ AKADÉMIA PRIEVIDZA
525693,67 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
14.03.2016 "Komplexné riešenie školského areálu" Trenčiansky kraj
"Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie" - 1. etapa: SOŠ Stavebná
1832323,21 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
02.03.2016 Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS - budova B ... Trenčiansky kraj
Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS - LIPA, Kostolná - Záriečie, budova B - zateplenie
62185,59 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
29.02.2016 Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS - pavilón... Trenčiansky kraj
Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS - Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie.
77053,37 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
25.09.2015 Stavebné úpravy Trenčiansky kraj
Stavebné úpravy
80964,17 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
05.01.2016 Rekonštrukcia priestorov budovy školy Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia priestorov budovy školy
289000 EUR Výzva na predkladanie ponúk
28.10.2015 Rekonštrukcia budovy školy Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia budovy školy
611666,67 EUR Výzva na predkladanie ponúk
Zmena (Technická alebo odborná spôsobilosť) - viď príloha
28.10.2015 Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so... Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením
280500 EUR Výzva na predkladanie ponúk
Zmena (Technická alebo odborná spôsobilosť) - viď príloha
06.10.2015 Vybudovanie autistického centra Trenčiansky kraj
Vybudovanie autistického centra
1045505,5 EUR Výzva na predkladanie ponúk
Zmena termínov - viď termíny a príloha
06.10.2015 Vybudovanie autistického centra Trenčiansky kraj
Vybudovanie autistického centra
1045505,5 EUR Výzva na predkladanie ponúk
zmena hodnoty zákazky - viď príloha
06.10.2015 Vybudovanie autistického centra Trenčiansky kraj
Vybudovanie autistického centra
1045505,5 EUR Výzva na predkladanie ponúk
zmena hodnoty zákazky - viď obj. investície a príloha
16.10.2015 Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a... Trenčiansky kraj
Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí; Vyregulovanie vykurovacieho systému medzi starou a novou budovou
189498,31 EUR Výzva na predkladanie ponúk
14.08.2015 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - SPŠ Dubnica n/V Trenčiansky kraj
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - SPŠ Dubnica n/V
242987,2 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
14.08.2015 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - SPŠ Dubnica n/V Trenčiansky kraj
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - SPŠ Dubnica n/V
242987,2 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
12.05.2014 Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce... Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce Nitrianske Pravno
1302516,61 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
19.07.2014 Výmena okien školy Trenčiansky kraj
Výmena okien školy
54167 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
18.03.2015 Zateplenie bloku "A" v SOŠ, Bzinská 11, - I. etapa Trenčiansky kraj
Zateplenie bloku "A" v SOŠ, Bzinská 11, - I. etapa
199021,37 EUR Výsledok EKS
Zmena stavu stavby na Výsledok aukcie.
18.03.2015 Zateplenie bloku "A" v SOŠ, Bzinská 11, - I. etapa Trenčiansky kraj
Zateplenie bloku "A" v SOŠ, Bzinská 11, - I. etapa
199021,37 EUR Výsledok EKS
Zmena stavu stavby na Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky.
18.03.2015 Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli... Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci, Slávnica
166594,52 EUR Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky
Zmena stavu stavby na Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky.
18.03.2015 Zateplenie bloku "A" v SOŠ, Bzinská 11, - I. etapa Trenčiansky kraj
Zateplenie bloku "A" v SOŠ, Bzinská 11, - I. etapa
199021,37 EUR Výsledok EKS
Zmena termínov - viď termíny a príloha
19.07.2014 Výmena okien školy Trenčiansky kraj
Výmena okien školy
54167 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Výzva na predkladanie ponúk.
19.07.2014 Výmena okien školy Trenčiansky kraj
Výmena okien školy
54167 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky.
12.05.2014 Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce... Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce Nitrianske Pravno
1302516,61 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena termínov - viď termíny a príloha
12.05.2014 Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce... Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce Nitrianske Pravno
1302516,61 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena (Požaduje sa poistná zmluva a banková záruka) -viď príloha
04.04.2011 Trenčiansky kraj
Prístavba v CSS DEMY Trenčín je dvojpodlažný obytný pavilón s jedálňou. Na základe potreby tepla na vykurovanie vo výške 53, 5 kWh/m2.rok sa predpokladá zaradenie objektu do triedy B. Spotreba tepla p
1463446 EUR Príprava
Zmena stavu stavby na Príprava.
10.12.2009 Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia budovy a modernizácia odb. vzdelávania v SOŠ Juraja Ribaya, Pilotnej školy ZAP SR v Bánovciach nad Bebravou. Budova odbor. výcviku je samostatne stojaci objekt, ktorý pozostáva z 2 ča
1085248 EUR Zrušené
Zmena stavu stavby na Zrušené.
04.04.2011 Trenčiansky kraj
Prístavba v CSS DEMY Trenčín je dvojpodlažný obytný pavilón s jedálňou. Na základe potreby tepla na vykurovanie vo výške 53, 5 kWh/m2.rok sa predpokladá zaradenie objektu do triedy B. Spotreba tepla p
1463446 EUR Príprava
Zmena stavu stavby na Zrušené.
31.03.2011 Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia a modernizácia hospodárskeho pavilónu a troch ubytovacích pavilónov, plynovej kotolne, obstaranie vnútorného vybavenia, vrátane vybavenia IKT. SO 01 hospodárska budova búracie práce, sta
1929038 EUR Zrušené
Zmena stavu stavby na Zrušené.
11.02.2012 Trenčiansky kraj
Demontáž, montáž okien, dverí a súvisiacich súčastí podľa výkazu výmer a súťažných podkladov. Stredná zdravotnícka škola, Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica - objekt školy NUTS kód: S
29166 EUR Príprava
17.01.2012 Trenčiansky kraj
Predmetom plnenia VO je navrhnutie a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti vybraných objektov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú v jeho majetku. V rámci plnenia predmetu zák
400000 EUR Príprava
08.11.2011 Trenčiansky kraj
Predmetom obstarávania je realizácia plynovej kotolne pre vykurovanie telocvične Strednej odbornej školy v Starej Turej podľa projektovej dokumentácie. Športová 675, Stará Turá NUTS kód: SK022
59639 EUR Príprava
08.11.2011 Trenčiansky kraj
Na pôvodných základoch kasární vyrastú ďalšie tri podlažia, kde pribudnú priestory vhodné na výstavné a reprezentatívne podujatia, koncerty a divadelné predstavenia.
2022000 EUR Príprava
18.10.2011 Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV: SO 101 Vonkajšie tepelné rozvody, E1.6 Vnútorné tepelné rozvody ÚK a TÚV, G1.1 Združený rozdeľovač - zberač, G1.1.3 MaR a prev. rozvod silnoprúdu
102000 EUR Príprava
24.03.2011 Trenčiansky kraj
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty s obojsmernou premávkou šírky 4,5m - jednopruhová, v úseku km 0,000 00 - km 0,260 00 a dvojpruhová šírky 5,5m v úseku 0,260 00- km 6,660 00 na stredné zaťaženi
1518008 EUR Príprava
23.03.2011 Trenčiansky kraj
Predmetom zákazky je rekonštrukcia - oprava jestvujúcej štátnej cesty III/04912 v úseku Lazy pod Makytou časť Čertou- až po hranicu s Českou republikou časť Kohútka. Rekonštrukcia pozostáva z vyrovnan
1128006 EUR Príprava
23.03.2011 Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/050043 v km 0,000 - 10,315 Uhrovec - Kšinná,rekonštrukcia a modernizácia cesty III/050044 v km 0,000 - 4,129 Žitná - Radiša-Omastiná, Predmet zákazky zahŕňa úpra
2878000 EUR Príprava
23.03.2011 Trenčiansky kraj
Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia cesty, ktorá vykazuje v súčasnosti súvislé aj lokálne poruchy Hlavnou úlohou zákazky je odstránenie diagnostikovaných porúch v úsekoch cesty II/507 v
1593256 EUR Príprava
23.03.2011 Trenčiansky kraj
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia a modernizácia úseku cesty III/499024 Podkylava Krajné, km 5,816 8,857, úseku cesty III/499026 Krajné, km 6,750 7,750, úseku cesty III/504023 Čachtice Krajné, km 0,0
2134400 EUR Príprava
23.03.2011 Trenčiansky kraj
Prístavba c. 1 dispozícia suterénu a 1.NP sa nemení, uskutočnia sa iba drobné stavebné úpravy súvisiace s výťahovou šachtou pre malý náklad. výťah, na 2.NP a 3.NP sa kompletne mení dispozičné usporiad
902796 EUR Príprava
23.03.2011 Trenčiansky kraj
SO-01 Hlavná budova 80 BJ, SO-02 Hlavná budova 52 BJ a SO-03 SOV Kuchyňa jedáleň: 1. Búracie a demontážne práce: dôjde k odstráneniu a výmene drev. okien a oceľ. presklených stien, prevedie sa demontá
1175999 EUR Príprava
22.02.2011 Trenčiansky kraj
Na ceste druhej triedy Ilava - Horná Poruba - Valaská Belá (Temeš) má byť zrekonštruovaných päť úsekov v dĺžke 22,4 kilometra. Na 300-metrovom úseku je zároveň plánovaná sanácia zosuvu. Trenčiansky kr
5900000 EUR Príprava
02.12.2010 Trenčiansky kraj
Predmetom zákazky je komplexná obnova historického objektu hradných kasární, ktorý je súčasťou NKP Trenčianskeho hradu. Obnovený objekt bude disponovať tromi nadzemnými podlažiami - 1521 m2 a podkroví
2018991 EUR Príprava
08.07.2010 Trenčiansky kraj
Vydanie stavebného povolenia na stavebnú úpravu stavby „Rekonštrukcia A- KLUB – oprava strechy, terasy, prístrešok“ v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 28, súp. č. 20097.
100000 EUR Príprava
18.03.2010 Trenčiansky kraj
S opravou bývalých kasárni na Trenčianskom hrade by mali začať už toto leto. Kraj ešte vlani vyhlásil verejné obstarávanie na rekonštrukciu kasární za dva milióny eur. Zaplatí ju prostredníctvom eurof
2000000 EUR Príprava
28.10.2009 Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná - Radiša - Omastiná. Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty č. II/507 Trenčianske Stankovce - Hôrka
2942700 EUR Príprava
31.08.2009 Trenčiansky kraj
Podľa pôvodného zámeru mala 16-poschodová budova združovať viacero inštitúcií. Ukončená stavba má len 9 podlaží. V budove je 184 kancelárskych miestností, 26 technických miestností, na každom podlaží
14870000 EUR Realizované
28.06.2009 Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia hlavnej budovy školy - zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy, výmena všetkých drevených okien za plastové, výmena vstupných vrát, vstupných a vnútorných dvier, rekonštrukcia hygi
1135000 EUR Realizované
28.06.2009 Trenčiansky kraj
Rekonštrukcia a modernizácia učebňovej časti školy, dielní a laboratórií školy - zateplenie budov, striech, výmena okien, regulácia systému vykurovania, rekonštrukcia zdravotechniky a elektroinštaláci
949901 EUR Výstavba
11.06.2009 Trenčiansky kraj
Demy - Domov sociálnych služieb v Trenčíne chce využiť prostriedky z eurofondov na rozšírenie zariadenia o 27 miest, z 50 na 77 miest. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO-01 Centrum sociáln
Príprava
14.04.2009 Trenčiansky kraj
NsP, Myjava - rekonštrukcia kotolne a spaľovne. Rekonštrukcia kotolne a spaľovne, výmena pôvodnej technológie za novú, elektroinštalácia, murárske opravy.
2212711 EUR Výstavba
Subdodávky
Prílohy
Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené