Cenník
Pridať firmu
Všetky firmy
,
Vyhľadajte najprv, či sa firma nenachádza v databáze.
Názov Miesto
2 Vlastná firma - nutné upraviť Ábelová Pridať
0
0 SPROBUJ spol. s r.o. Ábelová Pridať
Vypracovanie projektov dokumentácie jednoduchých stavieb, stavebný dozor
+421 37 651 73 19 36288390
0 AWIK House Production, s.r.o. Ábelová Pridať
špecializuje sa predovšetkým na drevostavby, nízkoenergetické stavby a pasivné domy.
14497417
0 FLEX - IM spol. s.r.o. Ábelová Pridať
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 3. september 2001 — kúpa tovaru za účelom...
00421 2 45650168 www.flexim.sk/ 35819928
1 AGA - Letiště, s.r.o. Ábelová Pridať
projektantské a konzultační služby v oboru letecké, dopravní, pozemní a inženýrské stavby.
+420244013189 www.aga-letiste.cz 46357653
0 Dorchester Group of Companies Ábelová Pridať
Špecializácia na veľké obytné budovy - rozlozenie inovácia trhu pozícia generovať vyššiu návratnosť. spolupraca , poradenstvo vládam na veľké proje...
+44 20 7665 6624 www.dgp.agiwebhostin...
0 Chirana-Dental, s.r.o. Ábelová Pridať
vývoj, výroba a montáž lekárskych prístrojov výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla rozvod plynu
00421 33 79 54 111 www.chirana.sk 36222089
2 Atelier 8000, spol. s r.o. Ábelová Pridať
návrhy architektonických štúdií, spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavieb
+420 224 422 411 www.atelier8000.cz
0 Ing. Anna Longaiová Ábelová Pridať
protipožiarna ochrana, projektant
00421 9 05257672 longaifamily@stonlin...
0 EKO - KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
+421 9 08994447 31712851
0 Ing. Erik Klaubert Ábelová Pridať
Architektonická a projekčná kancelária. Návrh a projektovanie stavieb a interiérov, architektonické štúdie, vybavovanie povolení, stavebný dozor.
0907900700 klaubert@stonline.sk
0 KApAR, s.r.o. Ábelová Pridať
Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania.
051 / 7720563
2 Ing.arch. Vladimír ŠAROCKÝ Ábelová Pridať
projekčná činnosť
00421 51 7757 204 0656AA
1 Ing. arch. Katarína Šináková- Ateli... Ábelová Pridať
FO
00421 2 54793124
0 IMMORENT Gamma s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
00421 2 57880911 www.immorent.sk/
3 KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. Ábelová Pridať
Projektová a inžinierska činnosť
032 / 6577111 www.kmp.sk
0 PROJEKTING ŠGT s.r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva v kategórii pozemné stavby
035 / 7721031 36712400
1 Útvar dopravného inžinierstva Košic... Ábelová Pridať
dopravné stavby, prípravné práce pre stavbu, projektovanie stavieb - dopravné stavby pozemné komunikácie, dopravné inžinierstvo
00420 55 633 40 38
2 KRAMARE s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávanie činností v stavebníctve
02/55648814 35953438
0 Jozef Szusztor Ábelová Pridať
FO
0903429394
1 2 3 4 5  ... 
Pridať referenciu

Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu

Názov by mal obsahovať kľúčové slová : Napríklad: Rekonštrukcia rodinného domu, Bratislava. Z názvu sa dozvieme, že robíte rekonštrukcie, bytové domy i lokalitu Levoča. To sú informácie nielen i pre Google, ktorý Vám poskytne viac náštevníkov profilu na Appril.com i Vašej internetovej stránky.
Vyberte typ objektu na ktorý ste dodali svoje práce. Príklad: Ak ste robili rekonštrukciu kancelárií v Tesco, vyberte Budovy pre obchod a služby alebo Ak ste dodali okná na obecný úrad, vyberte budovy pre administratívu.
Ak ste boli dodávateľom prác, tovarov, alebo služieb vyberte dodávateľ. V opačnom prípade Objednávateľ

Moje firmy

Umiestnenie

Obec:
Ak sa refrencia nachádza mimo obce alebo prechádza viacerými obcami, vyberte jednu najbližšiu alebo najvýznamnejšiu obec
Zemepisná šírka alebo dĺžka určuje polohu na mape. Tieto hdnoty získate ľahko prostredníctvom mapy v hornej časti formulára. Stačí kliknúť do červeného kontajnera s nápisom"Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu, následne vpísať do poľa s nápisom hľadať adresu a systém automaticky stanoví hodnoty do polí v desiatkovom formáte napr: 48.401904

Termíny

Skutočný dátum začatia:
Skutočný dátum ukončenia:

Zaradenie

Popis

Obrázky

Pokračovať

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., NR

Monitorovať Editovať firmu

Reklama

Nábrežie za Hydrocentrálou 4, Nitra, Nitra, Nitriansky kraj
Telefón:  00421 2 55577517
Web:  www.zsvs.sk
Právna forma:  Akciová spoločnosť (a.s.)
IČO:  36550949
Záznamy:  orsr.sk / foaf.sk / finstat.sk
Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsob...
Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti, odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti.
Stavby
Názov Miesto
06.08.2016 kanalizácia Nitriansky kraj
kanalizácia
Oznámenie o začatí územného konania
30.11.2015 – kanalizácia a ČOV Nitriansky kraj
– kanalizácia a ČOV
0 EUR Predbežné oznámenie
20.08.2013 Výstavba kanalizácie Nitriansky kraj
Výstavba kanalizácie
4351484,8 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
07.04.2015 Zhotovenie stavby: ČOV Sever Nitriansky kraj
Zhotovenie stavby: ČOV Sever
81000000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
20.08.2013 kanalizácia a ČOV Nitriansky kraj
Šurany - kanalizácia a ČOV
19799000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
03.04.2014 Kanalizácia a ČOV Nitriansky kraj
Kanalizácia a ČOV
20000471,14 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena podaná námietka - viď príloha
20.08.2013 Výstavba kanalizácie Nitriansky kraj
Výstavba kanalizácie
4351484,8 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Výzva na predkladanie ponúk.
26.06.2014 Dobudovanie kanalizácie a ČOV Trnavský kraj
Dobudovanie kanalizácie a ČOV
13901401,85 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena (Technická alebo odborná spôsobilosť) - viď príloha
08.10.2007 Trnavský kraj
Výkon stavebného dozoru pri výstavbe čistiarní odpadových vôd a kanalizačnej a vodovodnej siete...
Výstavba
Výstavba bola ukočená 31. 12. 2010.
26.06.2014 Dobudovanie kanalizácie a ČOV Trnavský kraj
Dobudovanie kanalizácie a ČOV
13901401,85 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
07.04.2015 Zhotovenie stavby: ČOV Sever Nitriansky kraj
Zhotovenie stavby: ČOV Sever
81000000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena (podaná námietka) – viď príloha
20.08.2013 kanalizácia a ČOV Nitriansky kraj
Šurany - kanalizácia a ČOV
19799000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena (podaná námietka) – viď príloha
03.04.2014 Kanalizácia a ČOV Nitriansky kraj
Kanalizácia a ČOV
20000471,14 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena termínov - viď termíny a príloha
03.04.2014 Kanalizácia a ČOV Nitriansky kraj
Kanalizácia a ČOV
20000471,14 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
26.06.2014 Dobudovanie kanalizácie a ČOV Trnavský kraj
Dobudovanie kanalizácie a ČOV
13901401,85 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Predbežné oznámenie.
20.08.2013 Nitriansky kraj
Kolárovo - kanalizácia a ČOV
24341000 EUR Zrušené
Zmena stavu stavby na Zrušené.
07.04.2015 Zhotovenie stavby: ČOV Sever Nitriansky kraj
Zhotovenie stavby: ČOV Sever
81000000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Výzva na predkladanie ponúk.
07.04.2015 Zhotovenie stavby: ČOV Sever Nitriansky kraj
Zhotovenie stavby: ČOV Sever
81000000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena (podaná námietka) – viď príloha
24.06.2014 Nitriansky kraj
Projekt rieši odkanalizovanie ulíc Biovetská, na Priehon, a pri Mlyne, viac v prílohe
Územné rozhodnutie
26.06.2014 Dobudovanie kanalizácie a ČOV Trnavský kraj
Dobudovanie kanalizácie a ČOV
13901401,85 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Zrušené.
11.10.2012 Nitriansky kraj
Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v aglomerácií Zlaté Moravce...
17839777,33 EUR Zrušené
Bola zrušená súťaž
05.02.2014 Nitriansky kraj
Predmetom zákazky je dobudovanie kanalizácie v obci Topoľčianky v nasledovnom rozsahu: 7372 m gravitačnej kanalizácie, 537 m výtlačných potrubí, 3 ks čerpacích staníc, 400 ks kanalizačných odbočiek ku
1479900 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
05.02.2014 Nitriansky kraj
Predmetom zákazky je dobudovanie kanalizácie v obci Topoľčianky v nasledovnom rozsahu: 7372 m gravitačnej kanalizácie, 537 m výtlačných potrubí, 3 ks čerpacích staníc, 400 ks kanalizačných odbočiek ku
1479900 EUR Výstavba
Bol vybratý dodávateľ
29.04.2013 Nitriansky kraj
A/ stavebné objekty: SO 01 – Splašková kanalizácia - gravita č ná: - splašková kanalizácia - gravita č ná: - stoka „A“ PVC DN 300 – celková d ĺ žka 17,00m; - stoka „D“ PVC DN 300 – celková d
Príprava
29.04.2013 Nitriansky kraj
A/ stavebné objekty: SO 01 – Splašková kanalizácia - gravita č ná: - splašková kanalizácia - gravita č ná: - stoka „A“ PVC DN 300 – celková d ĺ žka 17,00m; - stoka „D“ PVC DN 300 – celková d
Príprava
04.02.2013 Nitriansky kraj
- ul. Novozámocká, Nitra, Ivanka pri Nitre - v rozsahu stavby: A/ stavebné objekty: SO 01 – Vodovodné potrubie: - tento objekt rieši výstavbu vodovodného radu DD 9-5-5 HDPE PE 100 – DN 200 (PN 10)
Príprava
20.09.2012 Nitriansky kraj
1.1 - Navrhovaná kanalizačná stoka splaškovej kanalizácie bude dĺžky 57,00m. Nová splašková kanalizácia bude vedená v telese cesty a bude prepojená na kanalizačnú stoku A2 v existujúcej šachte č. 25
Príprava
23.05.2012 Nitriansky kraj
Predmetom zákazky sú projekčné práce, inžinierska činnosť a realizácia stavebných prác. Z toho predmetom projekčných prác pre ČOV je vyhotovenie projektových dokumentácií pre stavebné povolenia a rea
99885711,8 EUR Príprava
06.02.2012 Nitriansky kraj
Uvažované napojenie priľahlých obcí na ČOV Nitra bolo riešené cez jestvujúcu stokovú sieť mesta Nitra nasledovne: zberač „D“ Kynek-Šúdol, Lužianky, Zbehy Čakajovce, Jelšovce, Čab, Nové Sady, Malé Zál
2750000 EUR Príprava
02.11.2011 Nitriansky kraj
v rozsahu stavby: A/ stavebné objekty: SO 01 – Gravitačná kanalizácia: - v rámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniu splaškovej kanalizácie: stoka „C3“ PVC DN 300, dĺžka 321,5m; stoka „C3-4-1“
Príprava
29.07.2010 Nitriansky kraj
Kanalizácia bude dobudovaná najmä v okrajových mestských štvrtiach, kde doteraz chýbala - v Dolných Krškanoch, Kyneku, Párovských Hájoch, Janíkovciach a Mlynárciach. Pribudne aj na Zobore - na uliciac
13200000 EUR Výstavba
20.07.2010 Nitriansky kraj
Rozsah stavby: SO 01: Vodovodné potrubie Rad „1“ potrubie HDPE PE 100 DN 100, dĺžky 654 m Rad „1-1“ potrubie HDPE PE 100 DN 80, dĺžky 139 m Predmetom líniovej stavby je výstavba vodovodného potrub
Príprava
12.05.2010 Nitriansky kraj
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Šaľa – Veča, Slnečná ulica - vodovod v rozsahu stavby: - rozvádzacie vodovodné potrubie rad „1“ – HDPE PE 110 – 169,0m - rozvádzacie vodovodné potrubi
Príprava
12.05.2010 Nitriansky kraj
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Šaľa – Veča, Trnovecká ulica - kanalizácia v rozsahu stavby: - kanalizačná stoka T – PVC DN 300 – celková dĺžka 205 m - kanalizačná stoka sa začína v k
Príprava
12.05.2010 Nitriansky kraj
Prepojovacie potrubie v priestore medzi obytným súborom Vinohrady a štátnou cestou II/564, pričom prepojovacie potrubie DN 100 PN 10 dĺžky 310 m je napojené na jestvujúce vodovodné potrubie na existuj
Príprava
29.12.2009 Nitriansky kraj
Predmetom zákazky je odkanalizovanie mesta Štúrovo a obce Nána s vybudovaním splaškovej kanalizácie v tých častiach mesta, kde kanalizácia chýba, resp. v celej obci Nána a s vybudovaním ČOV Štúrovo. V
19979964 EUR Príprava
13.12.2009 Trnavský kraj
Odvedenie vyčistených odpadových vôd z ČOV galanta do doku - Dolný Dudváh (variant A), Šárd (variant B). Matúškovo, Mostová, Galanta, Čierny Brod, Dolné Saliby, Horné Saliby (okres: Galanta). Hlavným
2257186 EUR Príprava
11.11.2009 Nitriansky kraj
Stavebné objekty: S0 01 – Vodovodné potrubie: - začiatok trasy je navrhnutý napojením na vodovodné potrubie PVC DN 100 v miestnej časti Lukov Dvor Rad „A“ HDPE PE 100 - DN 150 dĺžky 774,0 m „A1“
Príprava
13.09.2009 Nitriansky kraj
stavebné objekty: Aglomerácia č.1 - Nitra SO 0101 – Kanalizácia Nitra – Pod liečebným ústavom SO 0102 – Kanalizácia Nitra – Sokolí vrch SO 0103 – Kanalizácia Nitra – Horné Krškany SO 0106 – Kanal
Príprava
09.01.2008 Nitriansky kraj
Predmet obstarávania zahŕňa budovanie splaškovej a rozšírenie jednotnej kanalizačnej siete jednotlivých častí mesta Nitra v celkovej dlžke 34,5 km (z toho 24,3 km gravitačná sieť a 10,2 km výtlakov) v
13200000 EUR Výstavba
08.10.2007 Trnavský kraj
Výkon stavebného dozoru pri výstavbe čistiarní odpadových vôd a kanalizačnej a vodovodnej siete. Hlavné miesto poskytovania služieb: Slovenská republika, západné Slovensko – Galanta, Kajal, Gáň, Topoľ
Výstavba
04.05.2007 Trnavský kraj
Činnosť stavebného dozoru: Povodie Váhu a Dunaja – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovania pitnou vodou – aglomerácia Šamorín - Výkon stavebného dozoru pri výstavbe čistiarní odpadových vôd
Príprava
Subdodávky
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené