Cenník
Pridať firmu
Všetky firmy
,
Vyhľadajte najprv, či sa firma nenachádza v databáze.
Názov Miesto
2 Vlastná firma - nutné upraviť Ábelová Pridať
0
0 SPROBUJ spol. s r.o. Ábelová Pridať
Vypracovanie projektov dokumentácie jednoduchých stavieb, stavebný dozor
+421 37 651 73 19 36288390
0 AWIK House Production, s.r.o. Ábelová Pridať
špecializuje sa predovšetkým na drevostavby, nízkoenergetické stavby a pasivné domy.
14497417
0 FLEX - IM spol. s.r.o. Ábelová Pridať
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 3. september 2001 — kúpa tovaru za účelom...
00421 2 45650168 www.flexim.sk/ 35819928
1 AGA - Letiště, s.r.o. Ábelová Pridať
projektantské a konzultační služby v oboru letecké, dopravní, pozemní a inženýrské stavby.
+420244013189 www.aga-letiste.cz 46357653
0 Dorchester Group of Companies Ábelová Pridať
Špecializácia na veľké obytné budovy - rozlozenie inovácia trhu pozícia generovať vyššiu návratnosť. spolupraca , poradenstvo vládam na veľké proje...
+44 20 7665 6624 www.dgp.agiwebhostin...
0 Chirana-Dental, s.r.o. Ábelová Pridať
vývoj, výroba a montáž lekárskych prístrojov výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla rozvod plynu
00421 33 79 54 111 www.chirana.sk 36222089
2 Atelier 8000, spol. s r.o. Ábelová Pridať
návrhy architektonických štúdií, spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavieb
+420 224 422 411 www.atelier8000.cz
0 Ing. Anna Longaiová Ábelová Pridať
protipožiarna ochrana, projektant
00421 9 05257672 longaifamily@stonlin...
0 EKO - KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
+421 9 08994447 31712851
0 Ing. Erik Klaubert Ábelová Pridať
Architektonická a projekčná kancelária. Návrh a projektovanie stavieb a interiérov, architektonické štúdie, vybavovanie povolení, stavebný dozor.
0907900700 klaubert@stonline.sk
0 KApAR, s.r.o. Ábelová Pridať
Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania.
051 / 7720563
2 Ing.arch. Vladimír ŠAROCKÝ Ábelová Pridať
projekčná činnosť
00421 51 7757 204 0656AA
1 Ing. arch. Katarína Šináková- Ateli... Ábelová Pridať
FO
00421 2 54793124
0 IMMORENT Gamma s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
00421 2 57880911 www.immorent.sk/
3 KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. Ábelová Pridať
Projektová a inžinierska činnosť
032 / 6577111 www.kmp.sk
0 PROJEKTING ŠGT s.r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva v kategórii pozemné stavby
035 / 7721031 36712400
1 Útvar dopravného inžinierstva Košic... Ábelová Pridať
dopravné stavby, prípravné práce pre stavbu, projektovanie stavieb - dopravné stavby pozemné komunikácie, dopravné inžinierstvo
00420 55 633 40 38
2 KRAMARE s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávanie činností v stavebníctve
02/55648814 35953438
0 Jozef Szusztor Ábelová Pridať
FO
0903429394
1 2 3 4 5  ... 
Pridať referenciu

Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu

Názov by mal obsahovať kľúčové slová : Napríklad: Rekonštrukcia rodinného domu, Bratislava. Z názvu sa dozvieme, že robíte rekonštrukcie, bytové domy i lokalitu Levoča. To sú informácie nielen i pre Google, ktorý Vám poskytne viac náštevníkov profilu na Appril.com i Vašej internetovej stránky.
Vyberte typ objektu na ktorý ste dodali svoje práce. Príklad: Ak ste robili rekonštrukciu kancelárií v Tesco, vyberte Budovy pre obchod a služby alebo Ak ste dodali okná na obecný úrad, vyberte budovy pre administratívu.
Ak ste boli dodávateľom prác, tovarov, alebo služieb vyberte dodávateľ. V opačnom prípade Objednávateľ

Moje firmy

Umiestnenie

Obec:
Ak sa refrencia nachádza mimo obce alebo prechádza viacerými obcami, vyberte jednu najbližšiu alebo najvýznamnejšiu obec
Zemepisná šírka alebo dĺžka určuje polohu na mape. Tieto hdnoty získate ľahko prostredníctvom mapy v hornej časti formulára. Stačí kliknúť do červeného kontajnera s nápisom"Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu, následne vpísať do poľa s nápisom hľadať adresu a systém automaticky stanoví hodnoty do polí v desiatkovom formáte napr: 48.401904

Termíny

Skutočný dátum začatia:
Skutočný dátum ukončenia:

Zaradenie

Popis

Obrázky

Pokračovať

STAVEKO, Sahul Marián, Ing.

Monitorovať Editovať firmu

Reklama

Benkova 13, Nitra, Nitra, Nitriansky kraj
Telefón:  037/7828296
Email:  staveko@staveko-smf.sk
Web:  www.staveko-smf.sk
Právna forma:  Nešpecifikovaná právna forma
IČO:  14410923
Záznamy:  orsr.sk / foaf.sk / finstat.sk
Výstavba priemyselných parkov, výstavba inžinierskych sietí, výstavba komunikácií. Výroba betónových zmesí, výkopové práce zemnými strojmi, rozbíja...
Výstavba priemyselných parkov, výstavba inžinierskych sietí, výstavba komunikácií. Výroba betónových zmesí, výkopové práce zemnými strojmi, rozbíjanie asfaltu a betónu, pretláčanie pod cestou, čistenie potrubia hydročističom
Stavby
Názov Miesto
09.10.2016 Komunikácia, chodníky a predĺženie dažďovej... Trenčiansky kraj
Jedná sa o realizáciu komunikácie, chodníkov a predĺženia dažďovej kanalizácie. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
154010,34 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
09.10.2016 Kanalizácia ulíc Nitriansky kraj
Kanalizácia ulíc Vráble , miestna časť Dyčka
255063,74 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
03.09.2014 Trnavský kraj
Splašková kanalizácia (4 etapa)
156079 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
16.07.2014 Trnavský kraj
Parkovisko ul. Hlohová-M.R.Štefánika Hlohovec
190000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
03.09.2014 Trnavský kraj
Splašková kanalizácia (4 etapa)
156079 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena termínov + technická alebo odborná spôsobilosť - viď termíny a príloha
03.09.2014 Trnavský kraj
Splašková kanalizácia (4 etapa)
156079 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Viacero zmien (hodnota zákazky, množstvo ...) - viď objem investície a príloha
29.04.2014 Bratislavský kraj
Obec Marianka - splašková kanalizácia
924777,55 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
04.11.2013 Bratislavský kraj
Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác na zákazku s názvom: Kostolište-kanalizácia II.etapa. Stavba sa delí na nasledovné objekty: Stavebný objekt SO-01 Stoka AD-1, SO 02 Domové kanalizačné prípojky,
157235,15 EUR Výstavba
04.11.2013 Bratislavský kraj
Vybudovanie novej časti kanalizácie v k.ú Sološnica II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
288205,61 EUR Príprava
03.09.2013 Nitriansky kraj
Alekšince čistiareň odpadových vôd v rozsahu objektov podľa projektovej dokumentácie: SO 01 Čerpacia stanica SO 02 Prevádzková budova s bioreaktorom SO 03 Oplotenie a sadové úpravy SO 04 Spevnené ploc
574256,23 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
07.03.2013 Trnavský kraj
Vybudovanie II. etapy odkanalizovania obce Jablonica. V rozsahu : Čerpacia stanica ČS 1 , Čerpacia stanica ČS 2, Výtlak V1 v dĺžke 7 m, Výtlak V2 v dĺžke 514 m, Tlaková kanalizácia v dĺžke 1 542 m , G
950000 EUR Príprava
02.04.2010 Trnavský kraj
Rekultivácia jestvujúcej skládky.
2021993 EUR Výstavba
16.06.2009 Nitriansky kraj
Výstavba splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Kanalizačná sieť má mať celkovo 16 579 metrov. Splaškové vody má kanalizácia odvádzať do novej čističky odpadových vôd vybudovanej na juhový
6251446 EUR Výstavba
Subdodávky
Prílohy
Kontakt   Spoločnosť   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené