STAVEKO, Sahul Marián, Ing.

Monitorovať Editovať firmu

Reklama

Benkova 13, Nitra, Nitra, Nitriansky kraj
Telefón:  037/7828296
Email:  staveko@staveko-smf.sk
Web:  www.staveko-smf.sk
Právna forma:  Nešpecifikovaná právna forma
IČO:  14410923
Záznamy:  orsr.sk / foaf.sk / finstat.sk
Výstavba priemyselných parkov, výstavba inžinierskych sietí, výstavba komunikácií. Výroba betónových zmesí, výkopové práce zemnými strojmi, rozbíja...
Výstavba priemyselných parkov, výstavba inžinierskych sietí, výstavba komunikácií. Výroba betónových zmesí, výkopové práce zemnými strojmi, rozbíjanie asfaltu a betónu, pretláčanie pod cestou, čistenie potrubia hydročističom
Stavby
Názov Miesto
09.10.2016 Komunikácia, chodníky a predĺženie dažďovej... Trenčiansky kraj
Jedná sa o realizáciu komunikácie, chodníkov a predĺženia dažďovej kanalizácie. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
154010,34 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
09.10.2016 Kanalizácia ulíc Nitriansky kraj
Kanalizácia ulíc Vráble , miestna časť Dyčka
255063,74 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
03.09.2014 Trnavský kraj
Splašková kanalizácia (4 etapa)
156079 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
16.07.2014 Trnavský kraj
Parkovisko ul. Hlohová-M.R.Štefánika Hlohovec
190000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
03.09.2014 Trnavský kraj
Splašková kanalizácia (4 etapa)
156079 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena termínov + technická alebo odborná spôsobilosť - viď termíny a príloha
03.09.2014 Trnavský kraj
Splašková kanalizácia (4 etapa)
156079 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Viacero zmien (hodnota zákazky, množstvo ...) - viď objem investície a príloha
29.04.2014 Bratislavský kraj
Obec Marianka - splašková kanalizácia
924777,55 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
04.11.2013 Bratislavský kraj
Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác na zákazku s názvom: Kostolište-kanalizácia II.etapa. Stavba sa delí na nasledovné objekty: Stavebný objekt SO-01 Stoka AD-1, SO 02 Domové kanalizačné prípojky,
157235,15 EUR Výstavba
04.11.2013 Bratislavský kraj
Vybudovanie novej časti kanalizácie v k.ú Sološnica II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
288205,61 EUR Príprava
03.09.2013 Nitriansky kraj
Alekšince čistiareň odpadových vôd v rozsahu objektov podľa projektovej dokumentácie: SO 01 Čerpacia stanica SO 02 Prevádzková budova s bioreaktorom SO 03 Oplotenie a sadové úpravy SO 04 Spevnené ploc
574256,23 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
07.03.2013 Trnavský kraj
Vybudovanie II. etapy odkanalizovania obce Jablonica. V rozsahu : Čerpacia stanica ČS 1 , Čerpacia stanica ČS 2, Výtlak V1 v dĺžke 7 m, Výtlak V2 v dĺžke 514 m, Tlaková kanalizácia v dĺžke 1 542 m , G
950000 EUR Príprava
02.04.2010 Trnavský kraj
Rekultivácia jestvujúcej skládky.
2021993 EUR Výstavba
16.06.2009 Nitriansky kraj
Výstavba splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Kanalizačná sieť má mať celkovo 16 579 metrov. Splaškové vody má kanalizácia odvádzať do novej čističky odpadových vôd vybudovanej na juhový
6251446 EUR Výstavba
Subdodávky
Prílohy
Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené