Stavebné bytové družstvo I, Košice

Monitorovať Editovať firmu

Reklama

Vojenská, Košice, Košice I, Košický kraj
Telefón:  +421 55 6254020
Právna forma:  Družstvo
IČO:  31661734
Záznamy:  orsr.sk / foaf.sk / finstat.sk
Prenájom vlastných nehnuteľností.
Prenájom vlastných nehnuteľností.
Stavby
Názov Miesto
12.09.2016 Projekt obnovy bytového domu Košický kraj
rekonštrukcia bytového domu.
Oznámenie o začatí stavebného konania
10.04.2016 Obnova obalových konštrukcií bytového domu Košický kraj
Obnova obalových konštrukcií bytového domu
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného rozhodnutia
23.11.2015 Košický kraj
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Zmena stavu stavby na Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia.
16.04.2014 Košický kraj
Stavba pozostáva z čiastočnej obnovy deväťpodlažného bytového domu Helsinská 17, v rozsahu...
Stavebné povolenie
26.09.2013 Košický kraj
zateplenia obvodového plášťa bytového domu kontaktným zatepľovacím systémom weber.therm exclusive na báze minerálnej vlny, zateplenia strešného plášťa tepelným izolantom na báze expandovaného polystyr
Príprava
12.04.2013 Košický kraj
“ na pozemku parcelné číslo 3462/2 v katastrálnom území Nové Ťahanovce (evidovanom v registri „C“). Projekt navrhovanej stavby rieši stavebné úpravy pozostávajúce z obnovy obalových konštrukcií 9
Príprava
20.03.2013 Košický kraj
Projekt navrhovanej stavby rieši stavebné úpravy v rozsahu - zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom Baumit EPS v časti obvodovej steny hrúbky 120 mm, vnútorné steny lodžií hrú
Príprava
28.02.2013 Košický kraj
Projekt navrhovanej stavby rieši stavebné úpravy pozostávajúce z obnovy obalových konštrukcií 9 podlažného bytového domu postaveného v stavebnom konštrukčnom systéme P 1.15, v rozsahu: - zateplenie o
Príprava
30.12.2012 Košický kraj
zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, zateplenie vonkajších stien strojovne výťahov, zateplnie stropov vstupného podlažia, zateplenie stropov podlažia, sanácia balk´´onov
Príprava
01.12.2012 Košický kraj
Obnova obalových konštrukcií bytového domu
Príprava
26.11.2010 Košický kraj
Projekt navrhovanej stavby rieši stavebné úpravy: Obvodové steny - zateplenie obvodových stien bytového domu kontaktným zatepľovacím systémom Baumit s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny Noba
Príprava
09.11.2010 Košický kraj
Projekt navrhovanej stavby rieši stavebné úpravy: Obvodové steny - zateplenie obvodových stien bytového domu kontaktným zatepľovacím systémom Baumit s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny Noba
Príprava
04.10.2010 Košický kraj
Projekt navrhovanej stavby rieši stavebné úpravy: -Obvodové steny - zateplenie obvodových stien bytového domu kontaktným zatepľovacím systémom Baumit Minerálny s Nobasilom FKD hr.80 mm od výšky -0,3
Výstavba
07.05.2010 Košický kraj
Stavba: „Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Pekinská 16, 18, Košice“ na pozemku parcelné číslo 3451/2 v katastrálnom území Nové Ťahanovce. Projekt navrhovanej stavby rieši zateplenie a odstr
Príprava
07.05.2010 Košický kraj
Stavba : "Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Cesta pod Hradovou 21, 23, 25 v Košiciach." na pozemku parcelné číslo 7192, 7193, 7194 v katastrálnom území Severné mesto. Projekt navrhova
Príprava
Subdodávky
Prílohy
Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené