Národná diaľničná spoločnosť, a.s

Monitorovať Editovať firmu

Reklama

Mlynské nivy 45, Bratislava - Ružinov, Bratislava II, Bratislavský kraj
Telefón:  00421 2583 11 111
Fax:  004212434 13 813
Email:  info@ndsas.sk
Web:  www.ndsas.sk
Právna forma:  Akciová spoločnosť (a.s.)
IČO:  35919001
Záznamy:  orsr.sk / foaf.sk / finstat.sk
Príprava, realizácia opráv a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest.Prevádzkovanie a činnosť akreditovaného cestného laboratória; výkon činností sta...
Príprava, realizácia opráv a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest.Prevádzkovanie a činnosť akreditovaného cestného laboratória; výkon činností stavebného dozoru
Kontakty
Meno Pozícia
  kontakt k zmluve
0903444972
  Anton Ivanič Poskytovanie relevantných informácií NDS a.s. BB
048/484 204 816
  Ing. Anna Holásková Poskytovanie rekevantných informácií NDS a.s BA
02/583 111 11
  Ing. Erika Čerňanská
02/58 311 244 , 02/58 311 126
  Ing. Juraj Valent predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
02/58311111
  Ing. Martina Juhásová Oddelenie investičnej prípravy diaľnic
+421 2 583 11 353 martina.juhasova@ndsas.sk
  Ing. Milan Majerčík Hlavný inžinier stavby
+421 911 421 385
  Ing. Milín Kaňuščák Predstaviteľ zhotoviteľa Združenie Salini Impregilo ...
+421 907 777 448
  Ing. Miloš Lešták Investičný odbor BB NDS a.s.
048/420 48 18 Ing. Vladimír Drienovský
  Ing. Pavel Šulovský tomas.pollak@ndsas.sk
02/58311111 pavel.sulovsky@ndsas.sk
  Ing. Peter Muránsky investičný odbor Banská Bystrica
048/ 420 48 19
  Ing. Tomáš Pollák vedúci oddelenia investičnej prípravy diaľnic
02/58311111 tomas.pollak@ndsas.sk
  Ing. Vladimír Drienovský Investičný riaditeľ a podpredseda predstavenstva NDS a.s.
02/583 111 11
  Ing. Zuzana Fiľková
Stavby
Názov Miesto
05.03.2017 Diaľnica D3 Žilinský kraj
Úprava lesnej cesty, jestvujúcich miestnych komunikácií a riešenie odvodnenia.
Zámer
29.01.2017 Diaľnica D4 Bratislavský kraj
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie úseku diaľnice D4 okolo hlavného mesta Bratislava.
Zámer
29.01.2017 zmena trasy diaľnice Žilinský kraj
zmena smerového vedenia diaľnice
Zámer
02.01.2017 Diaľnica D1 Žilinský kraj
rozšírenie rozsahu pôvodného objektu oplotenia Diaľnice D1
Zámer
27.11.2016 Diaľnica D1 Bratislava – Trnava Bratislavský kraj
zmena koncepcie riešenia výstavby diaľnice
Zámer
17.11.2016 Diaľnica D4 Bratislavský kraj
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie úseku diaľnice D4 okolo hlavného mesta Bratislava
Zámer
02.05.2016 R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz Bratislavský kraj
Posudzovaná zmena stavby rieši prepojenie rýchlostnej cesty R7 a miestnej zbernej komunikácie v smere z R7 na Prístavnú ulicu pomocou prídavných pruhov.
Oznámenie o prerušení stavebného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o prerušení stavebného konania.
25.10.2016 DIAĽNICA D4 Bratislavský kraj
výstavba diaľničného úseku
Oznámenie o začatí stavebného konania
05.09.2016 Diaľnica D2 Bratislavský kraj
Diaľnica D2
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
13.10.2016 Rýchlostná cesta Žilinský kraj
Účelom stavby je postupne dobudovať rýchlostnú cestu
27000000 EUR Zámer
08.08.2016 Diaľnica D3 Žilinský kraj
úprava jestvujúcich komunikácií, dočasné premostenie
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
23.09.2016 Diaľnica D1 Košický kraj
Účelom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie úseku diaľnice D1
Zámer
29.08.2016 Diaľnica D1 Prešovský kraj
Diaľnica D1
Zámer
29.08.2016 Rýchlostná cesta R1 - križovatka D1 Žilinský kraj
Riešenie úseku rýchlostnej cesty R1 po napojenie na diaľnicu D1.
183000000 EUR Zámer
26.08.2016 Rýchlostná cesta Žilinský kraj
vybudovanie úseku rýchlostnej cesty
201000000 EUR Zámer
26.08.2016 Rýchlostná cesta Žilinský kraj
Účelom stavby je postupne dobudovať rýchlostnú cestu, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky.
Zámer
04.08.2016 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Úsek D1 Turany – Hubová
Zámer
02.08.2016 križovatka - rekonštrukcia Bratislavský kraj
Optimalizácia technického riešenia
Zámer
02.08.2016 R1 prepojenie štátna hranica Nitriansky kraj
okresy: Levice, Zlaté Moravce, Žarnovica
Zámer
01.08.2016 Rýchlos cesta R3 Žilinský kraj
Zmena navrhovanej stavby Rýchlostná cesta R3
Zámer
16.07.2016 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Zmeny niekoľkých stavebných objektov oproti DSP, ktoré vyplynuli z detailnejšieho rozpracovania technického riešenia pred realizačnou fázou.
Zámer
12.07.2016 Zmena diaľnice D3 Žilinský kraj
Zmena diaľnice D3
Zámer
12.07.2016 Diaľnica D2 – križovatka Bratislava - Čunovo Bratislavský kraj
Účelom navrhovanej činnosti je riešenie prepojenia cesty I/2 pred cestným hraničným priechodom Rajka do Maďarskej republiky
Zámer
06.07.2016 Rýchlostná cesta Košický kraj
skvalitnenie cestnej siete
500000000 EUR Zámer
06.07.2016 Protihluková stena Bratislavský kraj
výstavba protihlukových stien
Zámer
30.06.2016 Rýchlostná cesta R1 Žilinský kraj
Rýchlostná cesta R1.
Zámer
14.06.2016 Rýchlostná cesta Žilinský kraj
Rýchlostná cesta
Zámer
08.06.2016 Oprava a náter lavičiek Trenčiansky kraj
Oprava a náter lavičiek
6000 EUR EKS
zazmluvnená
03.06.2016 Stavebná úprava ostrovčeka na parkovisku Žilinský kraj
Stavebná úprava ostrovčeka na parkovisku
4300 EUR EKS
zazmluvnená
27.05.2016 Dodávka a montáž zvislých elektrických posuvných... Žilinský kraj
Dodávka a montáž zvislých elektrických posuvných vrát na autoumyvárni
3000 EUR EKS
zazmluvnená
27.05.2016 Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním Banskobystrický kraj
Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním
7980 EUR EKS
zazmluvnená
14.05.2016 Diaľnica Žilinský kraj
PROTIHLUKOVÁ STENA
Zámer
22.11.2011 Bratislavský kraj
13490 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
07.02.2009 Žilinský kraj
Navrhovaná časť stavby v úseku Lietavská Lúčka - Višňové bude súčasťou základného diaľničného ťahu D1 v Slovenskej republike v smere západ-východ.Objekty stavby: 031-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1,03
Príprava
popis zmien sa nachádza v prílohe Oznámenie o zmene stavby
24.11.2011 Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava Bratislavský kraj
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava
5500000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
15.10.2013 Bratislavský kraj
16880 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
07.03.2013 Diaľnica D3 Žilinský kraj
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
254899999 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí kolaudačného konania.
24.07.2015 Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 emulznými... Bratislavský kraj
Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 emulznými technológiami
650000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
25.08.2015 Diaľnica D1 - rekonštrukcia Bratislavský kraj
Posudzovaná stavba predstavuje kompletnú rekonštrukciu súčasnej križovatky
Oznámenie o začatí územného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí územného konania.
18.06.2011 Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava Bratislavský kraj
4500000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
01.12.2015 Diaľnica D2 Bratislavský kraj
Vybudovaním diaľničnej križovatky dôjde k odklonu ťažkej nákladnej dopravy.
Zámer
24.11.2015 Doplnenie centrálneho riadiaceho systému vrátane... Bratislavský kraj
Doplnenie centrálneho riadiaceho systému vrátane vizualizácie, ovládania a ohrevu požiarneho vodovodu v tuneli
100000 EUR Výzva na predkladanie ponúk
29.07.2015 Súvislá údržba vozoviek v správe SSÚR 4 Košice... Košický kraj
Súvislá údržba vozoviek v správe SSÚR 4 Košice emulznými technológiami.
331000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
20.04.2015 Úprava vnútorných a vonkajších priestorov na HP Bratislavský kraj
Úprava vnútorných a vonkajších priestorov na HP
650000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
22.09.2015 Oprava záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov... Bratislavský kraj
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov HIASA pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
400000 EUR Výzva na predkladanie ponúk
Prešovský kraj
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavby rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat v predpokladanej dĺžke 14,69 km. Hlavný predmet Hlav
Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
12.08.2015 Opravy vozoviek v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a... Žilinský kraj
Opravy vozoviek v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce
3077907 EUR Výzva na predkladanie ponúk
10.08.2015 Opravy vozoviek R1 a R2 v správe SSÚR 2 Nová Baňa a... Banskobystrický kraj
Opravy vozoviek R1 a R2 v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen
4987820 EUR Výzva na predkladanie ponúk
Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov Prešovský kraj
Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov
96000000 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí kolaudačného konania.
24.11.2011 Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava Bratislavský kraj
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava
5500000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Predbežné oznámenie.
18.06.2011 Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava Bratislavský kraj
4500000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Výzva na predkladanie ponúk.
08.10.2012 Výstavba dialnice Košický kraj
Výstavba dialnice
Zámer
Zmena stavu stavby na Zámer.
07.03.2013 R2 Trenčiansky kraj
Najzásadnejšou zmenou oproti pôvodnému variantu je realizácia predmetného úseku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice v polovičnom profile.
88181209,82 EUR Zámer
Zmenu projektu rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice si vyžiadala nutnosť zmeny aplikácie sanácií výkopov na základe podrobnejšieho spracovania dokumentácie DRS plynúcej z implementácie podrobného IGHP a aktualizovanej normy STN EN 1998-1/NA/Z2
21.07.2015 Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov... Bratislavský kraj
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov QuadQuard
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
20.07.2015 Diaľnica D3 Žilinský kraj
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) Zariadenie staveniska ZS1a: ZS1-02a Oplotenie PS Betonáreň ELBA EBCD 105
Stavebné povolenie
17.07.2015 Realizácia docasného vodorovného dopravného znacenia... Bratislavský kraj
Realizácia docasného vodorovného dopravného znacenia (DVDZ) pre dialnice a cesty vo vlastníctve NDS, a.s.
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
30.11.2010 D1 Jánovce - Jablonov I. úsek Prešovský kraj
59938973 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
09.07.2015 Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových... Bratislavský kraj
Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov za mechanické na mostoch v správe NDS.
4495000 EUR Výzva na predkladanie ponúk
Zmena (Názov zákazky) viď názov zákazky a príloha
28.04.2015 Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na... Bratislavský kraj
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa
15000000 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
07.03.2013 Diaľnica D3 Žilinský kraj
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
254899999 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Predmetom tohto oznámenia o zmene navrhovanej činnosti sú zmeny v objektoch technológie tunela Považský Chlmec.
19.06.2008 Rýchlostná cesta R2 Košický kraj
Úsek rýchlostnej cesty R2 Včeláre - Šaca začína napojením na pripravovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Gombasek - Včeláre medzi obcami Hrhov a Včeláre.
348486000 EUR Zámer
Zmena stavu stavby na Zámer.
07.03.2013 Diaľnica D3 Žilinský kraj
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
254899999 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí stavebného konania.
07.03.2013 Diaľnica D3 Žilinský kraj
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
254899999 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO Zariadenie stanoviska ZS1-1 a Spevnené plochy
18.05.2007 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D1 Dubná skala - Turany
137750580 EUR Pozastavené
Zmena stavu stavby na Pozastavené.
20.08.2007 Výstavba dialnice Žilinský kraj
Výstavba dialnice
199118714,86 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena (Termínov, Technická spôsobilosť, Ekonomická a finančná spôsobilosť, Doplňujúce informácia) viď termíny a príloha
08.10.2012 Výstavba dialnice Košický kraj
Výstavba dialnice
Zámer
Zmena stavu stavby na Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
20.08.2007 Výstavba dialnice Žilinský kraj
Výstavba dialnice
199118714,86 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena (Ďalšie doplňujúce informácie ) viď príloha
Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov Prešovský kraj
Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov
96000000 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o zmene stavby pred dokončením.
15.10.2007 Diaľnica D1 Fričovce - Svinia Prešovský kraj
Stavebné objekty: 060-02 Vegetačné úpravy okružnej križovatky a cesty I/18, 102-00 úprava cesty I/18 s okružnou križovatkou vetva č. 5 na objekte stavby: 060 00
200000000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
18.05.2015 Rýchlostná cesta Prešovský kraj
Skvalitnenie dopravných pomerov v úseku Svidník - Kapušany
1147649000 EUR Zámer
07.03.2013 Diaľnica D3 Žilinský kraj
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
254899999 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Oznámenie o začatí územného konania - ZS0-06a VN Prípojka pre ZS0a.....
15.05.2015 Oprava cestného priepustu Košický kraj
Oprava cestného priepustu
5000 EUR Výsledok EKS
Zmena stavu stavby na Výsledok aukcie.
15.05.2015 Oprava cestného priepustu Košický kraj
Oprava cestného priepustu
5000 EUR Výsledok EKS
Zmena stavu stavby na Výsledok aukcie.
20.04.2015 Úprava vnútorných a vonkajších priestorov na HP Bratislavský kraj
Úprava vnútorných a vonkajších priestorov na HP
650000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena (Termíny, Ďalšie doplňujúce informácie) - viď termíny a príloha
15.10.2007 Diaľnica D1 Fričovce - Svinia Prešovský kraj
Stavebné objekty: 060-02 Vegetačné úpravy okružnej križovatky a cesty I/18, 102-00 úprava cesty I/18 s okružnou križovatkou vetva č. 5 na objekte stavby: 060 00
200000000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
20.08.2007 Výstavba dialnice Žilinský kraj
Výstavba dialnice
199118714,86 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
20.04.2015 Úprava vnútorných a vonkajších priestorov na HP Bratislavský kraj
Úprava vnútorných a vonkajších priestorov na HP
650000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena (Ďalšie doplňujúce informácie, Termíny ) viď termíny a príloha
18.06.2011 Opravy vozoviek v správe SSÚR 6 Žilinský kraj
1012000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
Prešovský kraj
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavby rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat v predpokladanej dĺžke 14,69 km. Hlavný predmet Hlav
Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí územného konania.
03.04.2014 Realizácia odvetrania vodojemov Prešovský kraj
Realizácia odvetrania vodojemov
120000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
03.02.2015 Opravy vozovky diaľnice Prešovský kraj
Opravy vozovky diaľnice
1741326 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
18.05.2007 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D1 Dubná skala - Turany
137750580 EUR Pozastavené
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí kolaudačného konania.
30.09.2014 Oprava mosta ev.č. R1-190, ľavý most. Banskobystrický kraj
Oprava mosta ev.č. R1-190, ľavý most.
865000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
23.07.2014 Zelený most na diaľnici D2 Trnavský kraj
Zelený most na diaľnici D2
9511402 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
17.11.2011 Diaľnica D1 - výstavba križovatky Bratislavský kraj
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
12.10.2011 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Upresnenie trasy, križovatiek a technického riešenia.
227263510,25 EUR Výstavba
Rozhodnutie o zmene
23.03.2015 Dialnica Žilinský kraj
Dialnica
Oznámenie o zmene stavby pred dokončením
Zmena stavu stavby na Oznámenie o zmene stavby pred dokončením.
20.10.2014 Žilinský kraj
Kancelárie, šatne, vrátnica, parkovisko, rozvody NN
Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
24.09.2014 Osadenie svetelnej signalizácie pre chodcov na ceste... Košický kraj
Osadenie svetelnej signalizácie pre chodcov na ceste I/50 /R2/ v mestskej časti Košice - Pereš v správe SSÚR 4 Košice
43970 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
18.05.2007 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D1 Dubná skala - Turany
137750580 EUR Pozastavené
Zmena stavu stavby na Oznámenie o zmene stavby pred dokončením.
18.05.2007 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D1 Dubná skala - Turany
137750580 EUR Pozastavené
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
23.03.2015 Dialnica Žilinský kraj
Dialnica
Oznámenie o zmene stavby pred dokončením
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
Diaľnica Dl PreŠO\' západ- Prešov juh Prešovský kraj
Stavba bude súčasťou hlavného ťahu diaľnice D1 na území SR. V križovatke Prešov juh bude napojená na jestvujúcu diaľnicu
330000000 EUR Stavebné povolenie
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
Diaľnica Dl PreŠO\' západ- Prešov juh Prešovský kraj
Stavba bude súčasťou hlavného ťahu diaľnice D1 na území SR. V križovatke Prešov juh bude napojená na jestvujúcu diaľnicu
330000000 EUR Stavebné povolenie
Diaľnica Dl PreŠOV západ- Prešov juh
27.02.2015 Doplnenie odvodnenia vozovky diaľnice D1 dodatočným... Prešovský kraj
Doplnenie odvodnenia vozovky diaľnice D1 dodatočným priečnym a pozdĺžnym odvodnením.
763267 EUR Výzva na predkladanie ponúk
25.08.2014 Oplotenie rýchlostnej cesty Banskobystrický kraj
Oplotenie rýchlostnej cesty
468000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
10.09.2014 Oprava diaľničného mosta ev. č. D2-073 cez potok Trnavský kraj
Oprava diaľničného mosta ev. č. D2-073 cez potok Lakšár
595000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
06.08.2014 Protihluková stena Košický kraj
Protihluková stena
237000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Změna stavu stavby na Oznámenie o začatí kolaudačného konania.
23.03.2014 Protihlukové opatrenia Trnavský kraj
Protihlukové opatrenia
5600000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
03.04.2014 Realizácia odvetrania vodojemov Prešovský kraj
Realizácia odvetrania vodojemov
120000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Výzva na predkladanie ponúk.
03.07.2012 Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe... Bratislavský kraj
Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
526192,6 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Rozšírenie kontraktu s pôvodným dodávateľom- viď príloha
22.05.2014 Diaľnica - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na... Žilinský kraj
Diaľnica - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách
37890509,36 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
22.05.2014 Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a... Prešovský kraj
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách
18283254,23 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena (Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme) viď príloha
22.05.2014 Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a... Trnavský kraj
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách
37481767,58 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o zmene stavby pred dokončením.
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Změna stavu stavby na Realizované.
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
povolenie - platnosť do 12/2017 - časovo obmedzené predčasné užívanie stavby
07.03.2013 Diaľnica D3 Žilinský kraj
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
254899999 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Změna stavu stavby na Stavebné povolenie.
05.09.2014 Sanácia ríms a chodníkov na mostných objektoch v... Prešovský kraj
Sanácia ríms a chodníkov na mostných objektoch v úseku diaľnice
234000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
22.05.2014 Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a... Prešovský kraj
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách
18283254,23 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
23.12.2014 Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hraničnom... Trnavský kraj
Zmena navrhovanej činnosti spočíva v dnešnej zvyšujúcej sa doprave, kde hlavným podielom je tranzitná medzinárodná kamiónová doprava
Príprava
23.07.2014 Zelený most na diaľnici D2 Trnavský kraj
Zelený most na diaľnici D2
9511402 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena (Technická alebo odborná spôsobilosť, Termíny) viď príloha a termíny
15.04.2014 Modernizácia čerpacej stanice pohonných látok Prešovský kraj
Modernizácia čerpacej stanice pohonných látok v areáli SSÚD 10 Beharovce
81800 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov Prešovský kraj
Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov
96000000 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
11.07.2014 Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a... Banskobystrický kraj
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách
5578012,38 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
10.08.2013 Diaľnica D3 Žilinský kraj
vypracovanie projektovej dokumentácie
329879543,4 EUR Príprava
Navrhovaná činnosť: 1. Vypustenie / nerealizovanie častí stavebných a technologických objektov z objektovej stavby diaľnice 2. Koordinácia stavby D3 Svčinovec – Skalité s nadväzujúcimi stavbami nadradenej dopravnej infraštruktúry
31.03.2014 Sanácia zosuvu svahu nad parkoviskom pri rýchlostnej... Banskobystrický kraj
Sanácia zosuvu svahu nad parkoviskom pri rýchlostnej ceste
587300 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Změna stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
18.05.2007 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D1 Dubná skala - Turany
137750580 EUR Pozastavené
Povolenie - časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov do 30.6.2018 - SO v prílohe
22.08.2014 Oprava mosta nad traťou ŽSR Žilinský kraj
Oprava mosta nad traťou ŽSR
200000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
18.05.2007 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D1 Dubná skala - Turany
137750580 EUR Pozastavené
Zmena stavu stavby na Stavebné povolenie.
18.05.2007 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D1 Dubná skala - Turany
137750580 EUR Pozastavené
Stavebné Povolenie - Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička - vpravo, vľavo
08.10.2012 Výstavba dialnice Košický kraj
Výstavba dialnice
Zámer
Zmena stavu stavby na Predbežné oznámenie.
20.08.2007 Výstavba dialnice Žilinský kraj
Výstavba dialnice
199118714,86 EUR Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Predbežné oznámenie.
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
07.03.2013 Diaľnica D3 Žilinský kraj
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
254899999 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o zmene stavby pred dokončením.
15.10.2014 Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov... Bratislavský kraj
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov Euro TRACC pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty
151452,16 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
23.07.2014 Zelený most na diaľnici D2 Trnavský kraj
Zelený most na diaľnici D2
9511402 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
08.06.2010 Diaľnica D4 Bratislavský kraj
Diaľnica D4 vedená v trase totožnej s trasou nultého okruhu okolo Bratislavy a bude merať vyše 50 kilometrov
20782893 EUR Oznámenie o zmene územného rozhodnutia
Zmena stavu stavby na Oznámenie o zmene územného rozhodnutia.
22.09.2014 Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest Bratislavský kraj
Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest
3461500 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
13.03.2014 Oprava diaľničného mosta nad traťou ŽSR Trnavský kraj
Oprava diaľničného mosta nad traťou ŽSR
744000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
04.11.2014 Rýchlostná cesta Bratislavský kraj
Rýchlostná cesta
Územné rozhodnutie
11.07.2014 Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a... Trnavský kraj
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na R1
19682990,03 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
22.02.2011 Rýchlostná cesta Bratislavský kraj
Výstavba sedemikilometrového úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec
73000000 EUR Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
24.09.2014 Rýchlostná cesta Bratislavský kraj
Výstavba sedemikilometrového úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec
73000000 EUR Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Územné rozhodnutie.
03.07.2012 Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe... Bratislavský kraj
Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
526192,6 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
17.09.2012 Prešovský kraj
výstavba dopravného riešenia diaľničného privádzača Poprad Kežmarok I etapa,
233064,63 EUR Realizované
Výstavba bola ukočená 30. 11. 2014.
17.09.2012 Prešovský kraj
výstavba dopravného riešenia diaľničného privádzača Poprad Kežmarok I etapa,
233064,63 EUR Realizované
Zmena stavu stavby na Realizované.
17.10.2014 Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest... Bratislavský kraj
Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou.
23700 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
17.10.2014 Výmena asfaltových mostných záverov za mechanické na... Bratislavský kraj
Výmena asfaltových mostných záverov za mechanické na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
308439,56 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
17.10.2014 Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov... Bratislavský kraj
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov TAU
17180 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
17.10.2014 Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch... Bratislavský kraj
Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..
506633,14 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
09.04.2014 Bratislavský kraj
Údržba - sanácia škár na vozovkách diaľnic a komunikácií v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
1089000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
23.03.2014 Trnavský kraj
Revitalizáciou odpočívadla dôjde k úprave spevnených plôch komunikácií a parkovacích plôch pre nákladné vozidlá...
700000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
02.02.2014 Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Bratislavský kraj
Výmena obrusnej vrstvy vozovky a výmena ložných (podkladných) vrstiev vozovky frézovaním...
9157500 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
29.07.2014 Prešovský kraj
Realizácia vážiaceho zariadenia s automatickou činnosťou na váženie nápravových zaťažení ...odpočívadlo Štrba, obojstranne.
160000 EUR Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky
Zmena stavu stavby na Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky.
10.09.2014 Oprava diaľničného mosta ev. č. D2-073 cez potok Trnavský kraj
Oprava diaľničného mosta ev. č. D2-073 cez potok Lakšár
595000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena termínov - viď termíny a príloha
01.05.2014 Prešovský kraj
Výmena tesnenia pozdĺžnych pracovných škár cemento-betónového krytu vozovky tunela Branisko
200000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
08.06.2010 Diaľnica D4 Bratislavský kraj
Diaľnica D4 vedená v trase totožnej s trasou nultého okruhu okolo Bratislavy a bude merať vyše 50 kilometrov
20782893 EUR Oznámenie o zmene územného rozhodnutia
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí územného konania.
22.02.2011 Rýchlostná cesta Bratislavský kraj
Výstavba sedemikilometrového úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec
73000000 EUR Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí územného konania.
24.09.2014 Rýchlostná cesta Bratislavský kraj
Výstavba sedemikilometrového úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec
73000000 EUR Územné rozhodnutie
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí územného konania.
01.05.2014 Prešovský kraj
Rekonštrukcia garážových vstupov SSÚD 11 Prešov
102413 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
22.09.2014 Bratislavský kraj
Prepojenie pripravovanej diaľnice D4 s R1 v úseku Trnava-Sereď-Nitra.
Pozastavené
Změna stavu stavby na Pozastavené.
22.09.2014 Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest Bratislavský kraj
Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest
3461500 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
31.03.2014 Bratislavský kraj
Predmetom zákazky sú stavebné práce - realizácia retroreflexných dopravných gombíkov (ďalej len "RDG")...
600000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
02.04.2014 Žilinský kraj
Sanačné práce na kotvenom opornom múre, ktorými sa zrealizuje zaistenie severného portálu ..
110000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
11.07.2014 Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a... Trnavský kraj
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na R1
19682990,03 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena (Požadované zábezpeky a záruky) - viď príloha
31.01.2014 Košický kraj
Frézovanie povrchu, utesnenie trhlín, vystuženie krytu, výšková úprava kanaližačných vpustov, výmena poškodených kanalizačných vpustov...
6001263 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
28.05.2014 Bratislavský kraj
Opravy cementobetónových vozoviek.
400000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
23.03.2014 Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je oprava retroreflexných dopravných gombíkov STIM..
400000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
18.08.2014 Košický kraj
Vybudovanie obojstranného odpočívadla na rýchlostnej ceste R4, 114 sme HU->SK a 53 smer SK->HU
Zámer
19.06.2014 Prešovský kraj
Doplnenie ohrevu požiarneho vodovodu v tuneli Branisko.
100000 EUR Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky
Zmena stavu stavby na Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky.
24.01.2014 Košický kraj
Navrhovaný úsek bude samostatným úsekom, na ktorý sa v budúcnosti napoja úseky R2 Včeláre - Šaca
Zámer
Uvažuje sa nad stavbou Strediska správy a údržby ako súčasti výstavby úseku
03.04.2014 Realizácia odvetrania vodojemov Prešovský kraj
Realizácia odvetrania vodojemov
120000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky.
11.08.2014 Diaľničný privádzač - Úprava cesty Žilinský kraj
Diaľničný privádzač - Úprava cesty
130900000 EUR Zámer
Zmena stavu stavby na Zámer.
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o zmene stavby pred dokončením.
26.05.2014 Prešovský kraj
Sanácia zosuvu svahu na úseku diaľnice D1 v km 496,915 Batizovce PJP
102000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
12.10.2011 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Upresnenie trasy, križovatiek a technického riešenia.
227263510,25 EUR Výstavba
Upresnenie trasy, križovatiek a technického riešenia.
07.03.2013 Banskobystrický kraj
Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša
136912349,64 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
05.01.2012 Žilinský kraj
Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala
896533240 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
09.04.2014 Košický kraj
Oprava poškodených nosníkov mosta ev. č. 50-314A Červený rak, Košice
100000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
23.03.2014 Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je údržba vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava emulznými technológiami.
1053520 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
22.05.2014 Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a... Prešovský kraj
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách
18283254,23 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
22.05.2014 Diaľnica - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na... Žilinský kraj
Diaľnica - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách
37890509,36 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
22.05.2014 Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a... Trnavský kraj
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách
37481767,58 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
07.03.2013 Diaľnica D3 Žilinský kraj
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
254899999 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena (Namiesto: Oznámenie zahŕňa zmluvu/zmluvy na základe dynamického nákupného systému (DPS); Viď: neaplikuje sa) - viď príloha
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena riešenia, podrobnosti v prílohe
06.02.2012 Trnavský kraj
Rýchlostná cesta R7, bola vydaná správa o hodnotení, materiál v prílohe
6200000 EUR Zámer
Hodnotiaca správa v prílohe
30.06.2014 Nitriansky kraj
Zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy v úseku R7 Nové Zámky - Čaka. Bola vydaná správa o hodnotení
Zámer
Bola vydaná správa o hodnotení, viď príloha
07.03.2013 Diaľnica D3 Žilinský kraj
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
254899999 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
19.06.2014 Bratislavský kraj
Diaľnica D4 BA, Jarovce - Rača, urbanistická štúdia, bude verejné prerokovania návrhu a NDS požadala o zaujatie stanoviska
Oznámenie o strategickom dokumente
Urbanistická štúdia k nahliadnutiu a pripomienkovaniu od16.6. do 16.7.| termín verejnej prezentácie 3.7.2014 o 16:00 v zr
17.06.2014 Žilinský kraj
Sanácia zárubného múru na D1 v km 466,600 - 466,970 ĽJP (Dovalovec).
301452,15 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
07.03.2013 Banskobystrický kraj
Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša
136912349,64 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Výzva na predkladanie ponúk.
07.03.2013 Banskobystrický kraj
Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša
136912349,64 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena (podaná námietka) – viď príloha
08.06.2010 Diaľnica D4 Bratislavský kraj
Diaľnica D4 vedená v trase totožnej s trasou nultého okruhu okolo Bratislavy a bude merať vyše 50 kilometrov
20782893 EUR Oznámenie o zmene územného rozhodnutia
Upresnenie trasy a objektov, pozri prílohy
22.05.2014 Trnavský kraj
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Trnava - Nitra.
Predbežné oznámenie
22.05.2014 Banskobystrický kraj
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Šašovské Podhradie - Zvolen
Predbežné oznámenie
07.03.2013 R2 Trenčiansky kraj
Najzásadnejšou zmenou oproti pôvodnému variantu je realizácia predmetného úseku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice v polovičnom profile.
88181209,82 EUR Zámer
Návrh na zmenu pred vydaním vyjadrenia EIA. Podrobnosti o zmenách v prílohe
23.03.2014 Protihlukové opatrenia Trnavský kraj
Protihlukové opatrenia
5600000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena termínov + doplňujúce informácie - viď príloha a termíny
12.05.2014 Bratislavský kraj
V rámci prestavby križovatky „Blatné“ bude zrekonštruovaná diaľnica D1 v úseku od km 29,600 - 31,025 D1 na 6-pruh
Zámer
30.07.2007 Bratislavský kraj
Územné konanie začalo 28.1. 2014...pozri prílohu
72960000 EUR Oznámenie o začatí územného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o začatí územného konania.
31.03.2014 Sanácia zosuvu svahu nad parkoviskom pri rýchlostnej... Banskobystrický kraj
Sanácia zosuvu svahu nad parkoviskom pri rýchlostnej ceste
587300 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena termínov - viď termíny a príloha
23.03.2014 Protihlukové opatrenia Trnavský kraj
Protihlukové opatrenia
5600000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena podmienok a termínov - viď prílohy
04.04.2014 Žilinský kraj
Vypracovanie dokumentácie na ponuku
398073,3 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
02.02.2014 Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Bratislavský kraj
Výmena obrusnej vrstvy vozovky a výmena ložných (podkladných) vrstiev vozovky frézovaním...
9157500 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
31.01.2014 Košický kraj
Frézovanie povrchu, utesnenie trhlín, vystuženie krytu, výšková úprava kanaližačných vpustov, výmena poškodených kanalizačných vpustov...
6001263 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
18.05.2007 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D1 Dubná skala - Turany
137750580 EUR Pozastavené
Začatie konania o zmene stavby pred dokončením, preložka cesty III/018254, ochrana káblov ST
20.03.2014 Žilinský kraj
Pre potreby prevádzkového úseku NDS a.s. je potrebné vybudovať trvalé vysunuté pracovisko
Zámer
24.01.2014 Košický kraj
Navrhovaný úsek bude samostatným úsekom, na ktorý sa v budúcnosti napoja úseky R2 Včeláre - Šaca
Zámer
Zmena navrhovanej činnosti EIA podľa prílohy č.8, bude sa posudzovať
Diaľnica Dl PreŠO\' západ- Prešov juh Prešovský kraj
Stavba bude súčasťou hlavného ťahu diaľnice D1 na území SR. V križovatke Prešov juh bude napojená na jestvujúcu diaľnicu
330000000 EUR Stavebné povolenie
Zmena činnosti pred vydaním vyjadrenia EIA podľa príloh č.8
17.02.2014 Trnavský kraj
Údržba vozoviek v správe SSÚR 1 Galanta emulznými technológiami
1705000 EUR Príprava
17.02.2014 Prešovský kraj
Stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava mosta ev. č. 06 810-001B nad miestnou komunikáciou, privádzač D1 Prešov.
600000 EUR Príprava
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Výstavba.
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Výstavba bola zahájená 1. 1. 2014.
07.03.2013 R2 Trenčiansky kraj
Najzásadnejšou zmenou oproti pôvodnému variantu je realizácia predmetného úseku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice v polovičnom profile.
88181209,82 EUR Zámer
Výstavba bola zahájená 1. 1. 2014.
30.11.2010 D1 Jánovce - Jablonov I. úsek Prešovský kraj
59938973 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Výstavba.
30.11.2010 D1 Jánovce - Jablonov I. úsek Prešovský kraj
59938973 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Z dôvodu nepriaznivých geotechnických podmienok zhotoviteľ navrhuje zmeny v technickom riešení, viď prílohy
11.01.2014 Trnavský kraj
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy čerpacej stanice pohonných látok (ďalej len ČSPL) a spevnených plôch v areáli SSÚR 1 Galanta. Stavebné úpravy spočívajú v modernizácii stavebnej a technologickej č
220000 EUR Príprava
12.10.2011 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Upresnenie trasy, križovatiek a technického riešenia.
227263510,25 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
19.12.2013 Banskobystrický kraj
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň. Trasa rýchlostnej cesty R2 je vedená údolím rieky Slatina. Riešený úsek začína v km 0,000 v navrhova
177960484,94 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
07.03.2013 Banskobystrický kraj
Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
21.11.2013 Prešovský kraj
Predmetom zákazky sú práce na stavebných objektoch SO 551-00 Vodojem pri ZP a SO 504-02 Vodojem a prívod vody pri ZVO Tunel Branisko, ktorými sa zabráni tvorbe a kondenzácii vzdušnej vlhkosti z otvore
90000 EUR Príprava
15.10.2013 Bratislavský kraj
Vyčistenie škár a utesnenie pružnou tesniacou zálievkou, výmena konštrukcie vozovky v mieste za pružnú vrstvu prenášajúcu namáhanie súvrstvia ťahom.
178327,37 EUR Výstavba
15.10.2013 Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je realizácia retroreflexných dopravných gombíkov (dalej len RDG) na diaľniciach, rýchlostných cestách a na cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.. Realizáciou
116109 EUR Výstavba
15.10.2013 Bratislavský kraj
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) Predmetom zákazky je vykonanie nasledovných stavebných prác na vozovkách diaľnic a rýchlostných ciest: očistenie opravovaného miesta, napenetrovanie, vypl
13290 EUR Výstavba
26.09.2013 Bratislavský kraj
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena asfaltových mostných záverov za mechanické kobercové modulové mostné závery na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..
1394634,38 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
05.09.2013 Bratislavský kraj
Účelom Diela je zníženie hlukovej záťaže rodinných domov na uliciach Zidiny, Rácová, Pod Zečákom z diaľnice D2 Bratislava, Lamačská cesta Staré Grunty zrealizovaním pohltivého obkladu na jestvujúcom
249797,73 EUR Príprava
16.08.2013 Žilinský kraj
Predmetom zákazky sú stavebné práce, vrchnej stavby diaľnice -Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce, technológiou za studena kladených emulzných zmes
1730000 EUR Príprava
10.08.2013 Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - energeticky absorpčných koncoviek pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., kto
500000 EUR Príprava
03.07.2012 Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe... Bratislavský kraj
Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
526192,6 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Výstavba.
22.11.2011 Bratislavský kraj
13490 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Výstavba.
16.05.2013 Trenčiansky kraj
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava diaľničného mosta ev.č. D2 - 65 cez rieku Myjava; komplexné vybúranie mostného zvršku mosta až na nosnú konštrukciu; odstránenie bezpe
349893,14 EUR Príprava
16.11.2012 Trnavský kraj
Oprava zahŕňa nasledovné práce: vybúranie mostného zvršku až na nosnú konštrukciu vrátane ríms, očistenie povrchu nosnej konštrukcie, osadenie nových odvodňovačov, betonáž novej vrstvy spriahajúcej do
369174,99 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
11.04.2013 Banskobystrický kraj
Predmetom zákazky je práca vrchnej stavby rýchlostnej komunikácie súvislá údržba vozoviek rýchlostných ciest R1- I/65, I/65 A v správe SSÚR Žarnovica R1-I/50, I/66, I/66 A, I/59 a R2-I/50 v správe SSÚ
1500000 EUR Príprava
07.03.2013 Prešovský kraj
Stavebné objekty: 060-02 Vegetacne upravy okruznej krizovatky a cesty 1118 102-00 Uprava cesty II18 s okruznou krizovatkou - vetva c.5 107-00 Vetva c. 3 krizovatky Presov zapad
Príprava
07.03.2013 Košický kraj
Predmetom stavby je zosilnenie vrstiev krytu vozovky diaľničného privádzača D1 v úseku Prešov - križovatka Haniska, ktorá bude pozostávať z vyfrézovania degradovaných vrstiev, očistenia vyfrézovaného
1300000 EUR Príprava
06.03.2013 Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je vybudovanie nasledujúcich objektov: vnútroareálová komunikácia, oplotenie areálu, prípojka NN, výkop a betonáž pätiek, osvetlenie areálu a napojenie vstupnej brány, zabezpečovací
178000 EUR Príprava
08.02.2013 Banskobystrický kraj
Predmetom zákazky je práca vrchnej stavby rýchlostnej komunikácie – súvislá údržba vozoviek rýchlostných ciest R1- I/65, I/65 A – v správe SSÚR Žarnovica R1 –I/50, I/66, I/66 A, I/59 a R2-I/50 – v spr
1500000 EUR Príprava
30.01.2013 Banskobystrický kraj
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výstavba nových odvodňovacích žľabov diaľničného mosta ev. č. D1-123 Kostolná. Uvedená oprava zahŕňa nasledovné práce: vybúranie mostnéh
396537,43 EUR Príprava
11.09.2012 Bratislavský kraj
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava prekrytia zrkadla mosta Lafranconi. SK01.
208239,41 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
27.11.2012 Banskobystrický kraj
Predmetom zákazky je Rýchlostná cesta R1,Obchvat Žarnovica - Rudno nad Hronom-oprava prídlažby odvodňovacích žlabov vrátane vpustí. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných po
793399 EUR Príprava
29.04.2008 Košický kraj
Predmetná stavba je v súlade s novým projektom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schváleným uznesením vlády č. 523 z 26. 6. 2003, na ktorého základe je definovaná trasa rýchlostnej cesty R4 štátna
78000000 EUR Realizované
Zmena stavu stavby na Realizované.
21.11.2012 Bratislavský kraj
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena mostného záveru mosta ev. č. D2 - 125 Lafranconi, pravý most. SK010
200000 EUR Príprava
16.06.2011 Žilinský kraj
Predmetom zákazky sú opravy vozovky diaľnice D1 v úseku Ivachnová Važec a Važec - Jánovce (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí
4554000 EUR Realizované
Zmena stavu stavby na Realizované.
19.10.2012 Trnavský kraj
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena asfaltových mostných záverov na troch mostoch ev.č. D1-099, D1-101 a D1-150 za mechanické mostné závery. NUTS kód:
116623,82 EUR Príprava
29.05.2008 Banskobystrický kraj
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie na ponuku a výkon autorského dozoru - R2 Obchvat mesta Žiar nad Hronom, DSP, DP, AD. Navrhovaná trasa rýchlostnej cesty R2 začína napojen
98000000 Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
08.10.2012 Trnavský kraj
Stavba ekoduktu je v km 13,675 diaľnice D2, v úseku medzi križovatkami Kúty a Malacky. Úlohou zeleného mosta je zachovanie migračnej trasy pre zver v rámci Alpsko – karpatského koridoru.
Príprava
08.10.2012 Košický kraj
Úsek začína v križovatke Bidovce kde sa napája na predchádzajúci úsek D1 Budimír – Bidovce. Trasa smerovo kopíruje cestu I/50, Slánske vrchy prekonáva tunelom a končí v križovatke Dargov, kde pokračuj
Príprava
08.10.2012 Prešovský kraj
Stavba sa napája na predchádzajúci úsek pred križovatkou Levoča z južnej strany mesta Levoča. Pod úpätím vrchu Šibenik vstupuje do rovnomenného tunela. Úsek končí priamo napojením na ďalší úsek D1 Jab
Výstavba
04.10.2012 Žilinský kraj
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava diaľničného mosta ev. č. D1-230 Belá, ktorý je v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš. NUTS kód: SK031.
1800000 EUR Príprava
30.04.2009 Prešovský kraj
Líniová stavba diaľnice D1 Fričovce - Svinia je navrhnutá v dĺžke 11,217 km v šírkovom usporiadaní podľa kategórie D 26,5/100. Úsek bude pokračovaním diaľnice v prevádzke od križovatky Fričovce až po
114590438 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
18.05.2007 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D1 Dubná skala - Turany
137750580 EUR Pozastavené
Zmena stavu stavby na Výstavba.
26.09.2012 Banskobystrický kraj
Úsek rýchlostnej cesty R2 začína križovatkou Lovčica (Trubín). Pokračuje západne od mesta Žiar nad Hronom a končí napojením na rýchlostnú cestu R1 križovatkou Lovča. Rýchlostná cesta R2 ďalej pokračuj
26165617,51 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
22.09.2012 Žilinský kraj
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) si dá vypracovať analýzu rizík a aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie pre tunely Horelica a Bôrik.
180000 EUR Príprava
21.09.2012 Trenčiansky kraj
Na diaľnici D1 v úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom bude v dôsledku čiastočnej uzávierky obmedzená doprava v termíne od 19. septembra od 8:00 do piatku 21. septembra do 18:00. Dôvodom čiastočne
Príprava
17.04.2012 Trenčiansky kraj
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena mostných záverov (dalej len MZ) typu 3w 160N za gumokovové kobercové na mostoch v správe SSÚD Trencín. Uskutocnenie prác. H
461264,17 EUR Príprava
Zmena stavu stavby na Príprava.
30.04.2009 Žilinský kraj
30,6,2014 bolo začaté konanie o predĺženie platnosti stavebného konania
264681800 EUR Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného rozhodnutia
Zmena stavu stavby na Zrušené.
15.04.2012 Trnavský kraj
Predmetom zákazky je modernizácia odpocívadla Cerveník PJP v smere BA - PN (dalej len odpocívadlo Cerveník), cím dôjde k rozšíreniu parkovacích miest najmä pre nákladné vozidlá, ktoré spolu s novou
1296043,31 EUR Zámer
Zmena stavu stavby na Zámer.
09.07.2007 Trnavský kraj
Oprava diaľničného mosta ev. č. D2-069, estakáda Sekule – ľavý most, na úseku diaľnice D2 hranica ČR/SR – Bratislava Stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava – výmena mostného zvršku diaľničného m
Realizované
Zmena stavu stavby na Realizované.
30.04.2009 Banskobystrický kraj
Vybudovanie komplexu strediska správy a údržby pre rýchlostnú cestu R1, ktorý bude obsahovať administratívne a prevádzkovosociálne budovy, garážové objekty, dielenské objekty, sklady, čerpaciu stanicu
6158806,95 EUR Zámer
Zmena stavu stavby na Zámer.
17.04.2012 Trenčiansky kraj
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena mostných záverov (dalej len MZ) typu 3w 160N za gumokovové kobercové na mostoch v správe SSÚD Trencín. Uskutocnenie prác. H
461264,17 EUR Príprava
Zmena stavu stavby na Zámer.
22.04.2012 Bratislavský kraj
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava odvodnenia na moste ev.c. D1 020 (D8) pravý most a D1 020 (D7) lavý most nad rondelom, ulica Bajkalská v Bratislave, ktorý je v
144977,94 EUR Zámer
Zmena stavu stavby na Zámer.
27.06.2012 Prešovský kraj
126257000 EUR Výstavba
22.06.2012 Bratislavský kraj
Cestná sieť na území bratislavského regiónu a hl. mesta SR Bratislavy je v súčasnej dobe charakterizovaná vysokým nárastom dopravného zaťaženia automobilovou dopravou nielen cieľovou a zdrojovou, ale
456546000 EUR Zámer
17.06.2012 Bratislavský kraj
Predmetom stavby je riešenie nebezpečného miesta v prejazdoch stredným deliacim pásom (SDP) pred portálmi tunela Sitina, v ktorých v súčasnosti nie je osadené žiadne zvodidlo (osadené sú len vodiace d
193299,37 EUR Príprava
14.06.2012 Nitriansky kraj
Protihluková stena v dĺžke cca 1050 m pred mostom, na moste a za mostom. Demolácia a betonáž pravostrannej rímsy existujúceho mosta. Dĺžka novej rímsy 547 m. Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňov
1236421,2 EUR Príprava
30.11.2010 Prešovský kraj
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnice D1 Jánovce Jablonov, II. úsek. Účelom Diela je výstavba úseku diaľnice D1 Jánovce Jablono
270482407 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
20.01.2012 Bratislavský kraj
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava diaľničného mosta ev.č. D2-105 cez potok Stupávka. Oprava mosta bude pozostávať z komplexnej výmeny mostného zvršku vrátane ríms,
80944,18 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
03.05.2011 Banskobystrický kraj
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava mostného zvršku mosta ev.č.R1-002 Banská Bystrica pravý most. Oprava mosta spočíva v odbúraní mostného zvršku až po úroveň nosnej konš
700000 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
13.04.2012 Žilinský kraj
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava mosta ev. c. D1-209 cez trat ŽSR, Liptovský Mikuláš, v lavom jazdnom páse dialnice D1. Uvedená oprava zahrna nasledovné práce:
290262,15 EUR Príprava
12.04.2012 Trenčiansky kraj
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výstavba nových odvodnovacích žlabov dialnicného mosta ev. c. D1- 123 Kostolná. Uvedená oprava zahrna nasledovné práce: vybúranie mos
600000 EUR Príprava
09.04.2012 Bratislavský kraj
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava mostného záveru c. 1 Prístavného mosta ev.c. D1-015, pravý most. Uvedená oprava zahrna nasledovné práce: úprava jestvujúcich n
120000 EUR Príprava
01.04.2012 Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je vykonanie nasledovných stavebných prác na vozovkách dialnic a rýchlostných ciest: ocistenie opravovaného miesta, napenetrovanie, vyplnenie opravovaného miesta kamenivom a asfal
490000 EUR Príprava
14.03.2012 Prešovský kraj
Účelom rýchlostnej cesty R4 štátna hranica SR/PR - Hunkovce je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti premávky prepojením sever - juh východným ťahom Slovenska.
255063921,151 EUR Príprava
02.02.2012 Bratislavský kraj
Predmetom obstarávania je realizácia záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov ( ďalej BZ) pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve NDS. Realizáciou BZ sa rozumie dodávka, mont
850000 EUR Príprava
01.02.2012 Nitriansky kraj
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava mosta ev.č.R1-117 nad ŽSR, Nitra. Uvedená oprava zahŕňa nasledovné práce : odstránenie mostného zvršku medzi krajnými rímsami až na no
900000 EUR Príprava
27.01.2012 Trnavský kraj
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava diaľničného mosta ev.č. D1-071 nad ropovodom (ľavý most). Uvedená oprava zahŕňa nasledovné práce: odstránenie mostného zvršku až
210000 EUR Príprava
21.12.2011 Trenčiansky kraj
Diaľnica D1 (pôvodné označenie D61) začína v križovatke Rakoľuby”. Na konci úseku sa diaľnica napája na úsek diaľnice D1 (D61) Chocholná Skala. V mieste kríženia s cestami I. a II. triedy sú vybudovan
Realizované
21.12.2011 Žilinský kraj
Začiatok úseku je v križovatke "Žilina - Sever” a pokračuje v trase cesty I/11, križuje železničnú trať Žilina - Čadca, potom v súbehu s cestou I/11 a Kysucou, prechádza na pravý breh Kysuce pri obci
Príprava
20.12.2011 Prešovský kraj
Líniová stavba R4 Ladomírová- Hunkovce.
Príprava
20.12.2011 Trnavský kraj
Predmetom zákazky je modernizácia odpočívadla Červeník v smere Piešťany - Bratislava (ďalej len odpočívadlo Červeník), čím dôjde k rozšíreniu parkovacích miest najmä pre nákladné vozidlá, ktoré spolu
731727 EUR Príprava
20.12.2011 Trnavský kraj
Rozšírenie parkovacích miest pre nákladné vozidlá.
1630000 EUR Príprava
15.11.2011 Bratislavský kraj
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizujú práce spojené s vybudovaním spevnených plôch a rozšírením krajníc s následným osadením betónových zvodidiel. diaľnica D2 Bratislava - št.hr.
260000 EUR Zrušené
07.11.2011 Prešovský kraj
Stavba spomínaného úseku je súčasťou diaľničného ťahu D1. Hlavným významom tohto diaľničného úseku je prevzatie tranzitnej dopravy z mesta Poprad a úseku cesty medzi obcami Jánovce - Hozelec s vysokou
Realizované
21.10.2011 Banskobystrický kraj
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje rekonštrukcia zárubných múrov, s cieľom nahradiť porušenú časť zárubného múru gabiónom a tým zaručiť bezpečnosť premávky na rýchlostnej ceste
418501,6 EUR Príprava
17.09.2011 Trnavský kraj
Predmet zákazky rieši doplnenie oplotenia diaľnice D1 v úseku Trnava - Horná Streda. Cieľom je dobudovanie oplotenia diaľnice v danom úseku, aby sa zabránilo kolíziám vozidiel s divou zverou prebiehaj
849473 EUR Príprava
17.09.2011 Žilinský kraj
Predmet zákazky rieši doplnenie oplotenia diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok. Cieľom tejto zákazky je dobudovanie oplotenia diaľnice v danom úseku, aby sa zabránilo kolíziam s divo
270765,3 EUR Príprava
12.09.2011 Žilinský kraj
Príprava
21.06.2011 Košický kraj
Predmetom zákazky je práca vrchnej stavby rýchlostnej komunikácie súvislá údržba vozovky diaľnice D1 úseku Prešov Budimír a Beharovce Fričovce a ďalších úsekov komunikácie v správe príslušných stredis
644000 EUR Príprava
21.06.2011 Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je údržba vozovky v správe Strediska správy a údržby diaľnic (ďalej SSÚD) 3 Trnava technológiou za studena kladených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia povrchových vlastností vozov
736000 EUR Príprava
21.06.2011 Žilinský kraj
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v súvislej údržbe vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca technológiou za studena kladených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia povrchových vlastností vozovky a
644000 EUR Príprava
21.06.2011 Trenčiansky kraj
Predmetom zákazky sú opravy vozoviek v správe Strediska správy a údržby diaľnic (ďalej SSÚD) Trenčín a Strediska správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej SSÚR) Púchov (veľkoplošné aj lokálne), výmeno
460000 EUR Príprava
18.06.2011 Košický kraj
Predmetom zákazky je práca vrchnej stavby rýchlostnej komunikácie súvislá údržba vozovky rýchlostných ciest R2-I/50 a R4-I/68 v správe SSÚR 4 Košice, technológiou zastudena kladených asfaltových zmesí
736000 EUR Príprava
18.06.2011 Trenčiansky kraj
Predmetom zákazky sú práce vrchnej stavby diaľnic súvislá údržba vozovky v správe Strediska správy a údržby diaľnic (ďalej SSÚD) 4 Trenčín a Strediska správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej SSÚR) 5
644000 EUR Príprava
18.06.2011 Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je práca vrchnej stavby diaľnic súvislá údržba vozovky v správe Strediska správy a údržby diaľnic (ďalej SSÚD) 2 Bratislava technológiou za studena kladených asfaltových zmesí s cieľ
644000 EUR Príprava
17.06.2011 Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je práca vrchnej stavby diaľnice Súvislá údržba vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky, technológiou za studena kladených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia povrchových vlastn
473360 EUR Príprava
17.06.2011 Banskobystrický kraj
Predmetom zákazky sú práce vrchnej stavby rýchlostnej komunikácie - súvislá údržba vozovky v správe strediska správy a údržby rýchlostných ciest 2 Žarnovica (ďalej len SSÚR 2 Žarnovica) a strediska sp
644000 EUR Príprava
17.06.2011 Banskobystrický kraj
Predmetom zákazky sú opravy vozoviek v správe SSÚR 2 Žarnovica a SSÚR 3 Zvolen (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom z
4508000 EUR Príprava
17.06.2011 Trnavský kraj
Predmetom zákazky sú opravy vozoviek v správe SSÚR 1 Galanta (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzko
4508000 EUR Príprava
17.06.2011 Košický kraj
Predmetom zákazky sú opravy vozoviek v správe SSÚR 4 Košice - R2-I/50 a R4-I/68 (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom
4508000 EUR Príprava
17.06.2011 Košický kraj
Fričovce (veľkoplošné aj lokálne) a ďalšie úseky komunikácií v správe príslušných Stredísk správy údržby diaľnic (SSÚD), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových
862071 EUR Príprava
16.06.2011 Prešovský kraj
Sanácia a zastabilizovanie Chminianskeho zosuvu pred výstavbou diaľnice na základe dodaného projektu.
1493882 EUR Príprava
16.06.2011 Bratislavský kraj
Predmetom obstarávania sú opravy vozovky diaľnice D2 v úseku št.hr. SR/ČR Bratislava križovatka Lamač, (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfa
5612000 EUR Príprava
16.06.2011 Žilinský kraj
Predmetom zákazky sú práce vrchnej stavby diaľnic súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v úseku Ivachnová Važec a Važec - Jánovce technológiou zastudena kladených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia pov
828000 EUR Príprava
16.06.2011 Trnavský kraj
Predmetom zákazky sú práce vrchnej stavby rýchlostnej komunikácie súvislá údržba vozovky v správe strediska správy a údržby rýchlostných ciest 1 Galanta (ďalej len SSÚR 1 Galanta) technológiou zastude
736000 EUR Príprava
15.06.2011 Bratislavský kraj
Nový úsek bude napojený od diaľnice D2, prejde cez Dunaj pod Slovnaftom, obchádza zo západu územie obcí Rovinka, Most pri Bratislave, Zálesie a Ivanka pri Dunaji. Po križovaní cesty I/61 sa popri Šú
692700 EUR Príprava
15.06.2011 Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia (ďalej len VDZ) na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a ciest vymedzené osobitn
15000000 EUR Príprava
09.06.2011 Banskobystrický kraj
Účelom výstavby rýchlostnej cesty R7 je zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy na dotknutej cestnej sieti a znížiť negatívne dopady z cestnej dopravy na životné prostredie dotknutých obcí.
846500000 EUR Príprava
08.06.2011 Prešovský kraj
SO 321-54 Vodovodná prípojka pre odpočívadlo. Dňa 11.5.2011 bolo začaté kolaudačné konanie.
Realizované
07.06.2011 Nitriansky kraj
Účelom výstavby rýchlostnej cesty R7 je zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy na dotknutej cestnej sieti a znížiť negatívne dopady z cestnej dopravy na životné prostredie dotknutých obcí.
Príprava
04.06.2011 Trenčiansky kraj
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava porúch oporného múra Skala na diaľnici D1 a jeho odvodnenie. Uvedená oprava zahŕňa nasledovné práce : utesnenie dilatačných a presakuj
109188 EUR Príprava
11.05.2011 Prešovský kraj
SO 107-00 Vetva č. 3 križovatky Prešov západ, SO 108-00 Vetva č. 4 križovatky Prešov západ, SO 506-00 Cestná kanalizácia na ceste I/18 s okružnou križovatkou - stoka A. Žiadosť o vydanie povoleni
Výstavba
11.05.2011 Prešovský kraj
SO 060-02 Vegetačné úpravy okružnej križovatky a cesty I/18, SO 102-00 Úprava cesta I/18 s okružnou križovatkou vetva č. 5. Žiadosť o vydanie povolenia o zmene stavby pred jej dokončením - predĺženi
Výstavba
22.04.2011