Metrostav SK a.s.

Monitorovať Editovať firmu

Reklama

Mlynské nivy, Bratislava - Ružinov, Bratislava II, Bratislavský kraj
Telefón:  00421 2 58257502
Email:  sekretariat.vtr@metrostavsk.sk
Web:  www.metrostav.sk
Právna forma:  Akciová spoločnosť (a.s.)
IČO:  35721278
Záznamy:  orsr.sk / foaf.sk / finstat.sk
Realizácia polyfunkčnej, občianskej, bytovej a priemyselnej výstavby. Riadenie a realizácia stavebných projektov v oblasti pozemných a ekologických...
Realizácia polyfunkčnej, občianskej, bytovej a priemyselnej výstavby. Riadenie a realizácia stavebných projektov v oblasti pozemných a ekologických stavieb.
Stavby
Názov Miesto
14.01.2016 Projekt pozemkových úprav Trnavský kraj
Projekt pozemkových úprav
1106589,04 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
14.08.2015 obnova jazdiarne Košický kraj
obnova jazdiarne
1734787,82 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Změna stavu stavby na Oznámenie o začatí kolaudačného konania.
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o zmene stavby pred dokončením.
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Změna stavu stavby na Realizované.
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
povolenie - platnosť do 12/2017 - časovo obmedzené predčasné užívanie stavby
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o zmene stavby pred dokončením.
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena riešenia, podrobnosti v prílohe
07.07.2014 Bratislavský kraj
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri Kríži
8272850,7 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Zmena stavu stavby na Výstavba.
29.01.2014 Diaľnica D1 Žilinský kraj
Štvorpruhová diaľnica s voľnej tratia a v tuneloch. v prílohe opis zmeny riešenia
427201094,97 EUR Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Výstavba bola zahájená 1. 1. 2014.
29.11.2013 Bratislavský kraj
Uskutočnenie stavebných prác stavby pozostávajúcej z objektov SO 01 Architektúra, , drobná architektúra a spevnené plochy, SO 02 Parkové úpravy a SO 03 Verejné osvetlenie. Podrobnejší opis je uvedený
360000 EUR Výstavba
Změna stavu stavby na Výstavba.
29.11.2013 Trnavský kraj
Predmetom sú stavebné práce uzavretia a rekultivácie existujúcej skládky odpadov v obci Orechová Potôň. Podľa sprievodnej správy projektovej dokumentácie riešenie obsahuje : SO 01 Úprava telesa sklád
1025000 EUR Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
03.10.2012 Bratislavský kraj
Občianske stavby - rekonštrukcie
Príprava
03.10.2012 Bratislavský kraj
Garáže MAMUT - dostavba Cintorínska ul., Bratislava
Príprava
03.10.2012 Bratislavský kraj
Bytová výstavba
Výstavba
06.02.2012 Košický kraj
Projekt urgentného pavilónu počíta s výstavbou šiestnich poschodí (jedného podzemného a päť nadzemných)V podzemnom poschodí nového pavilónu sa budú nachádzať šatne, strojovne vzduchotechniky, tepla, c
26500000 EUR Výstavba
10.11.2011 Bratislavský kraj
Polyfunkčný objekt Ravak“ sa nachádza v Bratislave na Einstainovej ulici v časti Petržalka. Celý komplex stavby pozostáva z dvoch dilatačných celkov. Časť „A“ má 11 NP a 1 PP. Je založená na základov
280000000 EUR Realizované
31.10.2011 Bratislavský kraj
Modernizácia Ružinovského areálu - štadión Vlada Dzurillu.
5842129,73 EUR Realizované
31.10.2011 Bratislavský kraj
Budova prísnej geometrickej formy je pri pohľade zvonku jasne členená na dve rôzne časti s dvomi samostatnými funkciami. Popri priehľadnosti a bohatosti výhľadov z budovy, jej ďalším významným motívom
12945628,37 EUR Realizované
31.10.2011 Bratislavský kraj
Polyfunkčný súbor Hrachová je navrhnutý ako uzatvorený, kontrolovaný celok tvorený kompozičným princípom troch 6-podlažných hmôt v tvare "L" a jednej páťpodlažnej hmoty /ukončenie/, ktoré navzájom vy
17891522,54 EUR Realizované
31.10.2011 Bratislavský kraj
16165438,5 EUR Realizované
31.10.2011 Banskobystrický kraj
Supermarket Tesco pozostáva z niekoľkých samostatných blokov s jedným priamym vstupom.
Realizované
31.10.2011 Nitriansky kraj
Jedná sa o nájomné bytové domy 4 x 23 bytových jednotiek, bytový štandard A, B, C, D – Diely IV. Nitra vrátane technického vybavenia a inžinierských sietí, celkom 92 bytových jednotiek vybudovaných na
4824575,43 EUR Realizované
26.10.2011 Banskobystrický kraj
Moderná rekonštrukcia hotelovej jednotky spolu s novým wellness centrom má za účel prilákať viac domách a zahraničných turistov a zvýšiť tak atraktivitu v danej turistickej oblasti.
8300000 EUR Realizované
24.10.2011 Bratislavský kraj
Rozľahlé územie na kopci nad mestskou časťou Devín je určené klientom, ktorí majú na bývanie najvyššie nároky. Plán výstavby územia je rozdelený do viacerých etáp. Prvá etapa v okolí Lomnickej ulice p
Realizované
09.10.2011 Bratislavský kraj
Polyfunkčný komplex Boria je zaujímavý svojím celkovým architektonickým stvárnením. Celému súboru dominuje kombinácie bielej a šedej. Balkóny sú členené, zateplené fasády s šedým cetrisovým obkladom a
15170000 EUR Realizované
29.03.2011 Žilinský kraj
Výstavba objektu nového zariadenia sociálnych služieb. Výstavba objektu bude pozostávať z nasledovných častí: zemné práce, základové konštrukcie, hydroizolácie, zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukc
1197960 EUR Príprava
23.02.2011 Banskobystrický kraj
SO-02 Časť A Prípravné práce a presun odpadov do telesa; SO-03 Časť B Odplyňovacia vrstva s fóliou; SO-04 Časť C Tesniaca vrstva; SO-05 Časť D Drenážna vrstva s fóliou; SO-06 Časť E Zemina vhodná zúro
740698 EUR Príprava
12.01.2011 Košický kraj
Predmetom zákazky je dodatočné zateplenie vonkajšieho pášťa budovy kontaktným zatepľovacím systémom, rekonštrukcia odkvapových chodníkov, výmena okien a vstupných dverí za plastové. Vinné NUTS kód
296278 EUR Príprava
11.08.2010 Prešovský kraj
788603 EUR Príprava
09.08.2010 Prešovský kraj
Prestavba mestskej športovej haly a prístavba k jestvujúcej hale pozostávajúca z hľadiska, vstupných priestorov a sociálneho vybavenia a príslušným dopravným napojením. Úprava nosnej oceľovej konštru
775042 EUR Výstavba
18.06.2010 Trenčiansky kraj
Projekt rieši obnovu hlavného vstupného portálu, resp. podružného portálu, obnovu portálov niektorých historických (barokových) drevených vstupov, okien, obnovu ríms objektu - kordónová, arkádová, pod
2400000 EUR Realizované
02.02.2010 Žilinský kraj
Rozvoj infraštruktúry Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. na b. č. katedra A a b. č. študijné centrum zateplenie v rozsahu obvodových stien, výmena okien a fasádnych pres
1935029 EUR Výstavba
29.12.2009 Trnavský kraj
Budú demontované a vymenené všetky okná a dvere, t. j. vonkajšie aj vnútorné. Budú odstránené a vymenené zdravotechnické zariadenia (umývadlá, záchodové misy, pisoáre, výlevky), vymenená elektroinštal
1070394 EUR Výstavba
15.12.2009 Prešovský kraj
Podľa spracovanej projektovej dokumentácie a vydaného stavebného povolenia zrealizovať výstavbu nájomného bytového domu, 30 b. j. na Štúrovej ulici vo Svite. Celková zastavaná plocha 530,63 m2, celkov
1212336 EUR Výstavba
03.08.2008 Bratislavský kraj
Cieľom vybudovania polyfunkčných lokalít s funkciou občianskej vybavenosti a bývania (byty,banka, kaviarne, bar, reštaurácie, obchody, fitness, kultúrne zariadenia, AB,5-hviezdičkový hotel) na ploche
81005000 EUR Realizované
15.10.2007 Bratislavský kraj
Výstavba obchodné centrum Galéria Cubicon vyrastie vedľa budovy Slovenskej televízie.Galéria CUBICON so sebou prináša viac než 5000 m2 obchodných plôch, okolo 600 m2 určených pre stravovanie, takmer 1
40000000 EUR Výstavba
01.10.2007 Nitriansky kraj
Kompostáreň chce Mesto Nitra postaviť v Dolných Krškanoch. Poslanci schválili, že na tento účel samospráva odkúpi od súkromných vlastníkov ornú pôdu s celkovou rozlohou približne 9-tisíc metrov štvor
2629421 EUR Výstavba
20.08.2007 Bratislavský kraj
Polyfunkčný objekt pozostáva z: Bytový komplex BEST HOMES. Obchodné priestory na 1.NP a 2.NP o celkovej rozlohe 1130 m2. Administratívne priestory na 3.NP až 7.NP o celkovej rozlohe 2340 m2. umiestnen
Príprava
25.06.2007 Žilinský kraj
Bytový komplex tvoria štyri päť až sedem nadpodlažné bloky, v ktorých sa nachádza 141 bytov. Na najvyšších podlažiach budú priestranné mezonetové byty. Parkovanie pre osobné automobily obyvateľov komp
11202947,62 EUR Realizované
18.05.2007 Bratislavský kraj
Rezidencia CUBICON poskytne v siedmich bytových domoch (BD A-G) celkom 194 bytov vo veľkosti od 55m2 do 202m2. Súčasťou bytových jednotiek sú terasy, balkóny, lodžie a zimné záhrady. V suteréne sú k d
50000000 EUR Realizované
Subdodávky
Prílohy
Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené