Mestská časť Bratislava-Ružinov

Monitorovať Editovať firmu

Reklama

Mierová 21, Bratislava - Ružinov, Bratislava II, Bratislavský kraj
Telefón:  00421 2 48284111
Email:  starosta@ruzinov.sk
Web:  www.ba-ruzinov.sk
Právna forma:  Obec (obecný úrad), Mesto (mestský úrad)
IČO:  00603155
Záznamy:  orsr.sk / foaf.sk / finstat.sk
Mestá a obce.
Mestá a obce.
Kontakty
Meno Pozícia
  Ing. Bohumil Flimel
248284111 915397685
Stavby
Názov Miesto
16.02.2016 Revitalizácia detského ihriska vo vnútrobloku. Bratislavský kraj
Revitalizácia detského ihriska vo vnútrobloku Súťažná – Velehradská – Revúcka – Páričkova
60000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
09.02.2016 Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií 2016. Bratislavský kraj
Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií 2016.
277000 EUR Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zmena stavu stavby na Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
24.11.2015 Multifunkčné ihrisko 33x18 v ŠA ZŠ Bratislavský kraj
Multifunkčné ihrisko 33x18 v ŠA ZŠ
67400 EUR Výzva na predkladanie ponúk
11.07.2014 Bratislavský kraj
Stavebná úprava jestvujúcich komunikácií a pešieho chodníka, súťaž. podklady v prílohách
181108 EUR Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky
Zmena stavu stavby na Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky.
14.08.2015 Revitalizácia detského ihriska a spevnených plôch... Bratislavský kraj
Revitalizácia detského ihriska a spevnených plôch (chodníkov) vo vnútrobloku Súťažná – Velehradská – Revúcka – Páričkova
80000 EUR Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky
Zmena stavu stavby na Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky.
09.07.2015 Zhotovenie parkovacích miest a chodníka na... Bratislavský kraj
Zhotovenie parkovacích miest a chodníka na Medzilaboreckej ul.č. 1-9
68600 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
19.05.2015 Prestrešenie a prebudovanie átria pavilónu „B“ na... Bratislavský kraj
Prestrešenie a prebudovanie átria pavilónu „B“ na telocvičňu Základnej školy
151110 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
27.05.2015 Rekonštrukcia strechy s jej zateplením pavilónu „B“ ... Bratislavský kraj
Rekonštrukcia strechy s jej zateplením pavilónu „B“ - telocvične na ZŠ
33300 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
20.05.2015 Prestavba 2. NP na predškolské zariadenie Bratislavský kraj
Prestavba 2. NP na predškolské zariadenie
113300 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
07.04.2015 Rekonštr. vozovkových vrstiev komunikácií, peších... Bratislavský kraj
Rekonštr. vozovkových vrstiev komunikácií, peších chodníkov a vybudovanie parkovacích miest
442000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
24.04.2015 Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla v budove... Bratislavský kraj
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla v budove Základnej školy
81280 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
21.02.2012 Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV... Bratislavský kraj
250000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
21.02.2012 Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV... Bratislavský kraj
250000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Výzva na predkladanie ponúk.
06.01.2015 Parkovacie miesta a chodníky Bratislavský kraj
predmetom riešenia projektu je výstavba parkovacích stojísk pred bytovým domom na ul. Medzilaborecká 1 - 9 v Bratislave
Stavebné povolenie
21.08.2014 Bratislavský kraj
Revitalizácia športového areálu ZŠ Ružová dolina
130000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
11.07.2014 Bratislavský kraj
Stavebná úprava jestvujúcich komunikácií a pešieho chodníka, súťaž. podklady v prílohách
181108 EUR Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
18.06.2014 Bratislavský kraj
Modernizácia a revitalizácia parku A. Hlinku v Ružinove SO 12 Spevnené plochy - Etapa 2
185000 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
30.04.2014 Bratislavský kraj
Revitalizácia detského ihriska na Bachovej ulici
62500 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
08.04.2014 Bratislavský kraj
Odvodnenie spevnených plôch v parku Andreja Hlinku
42470 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
16.04.2014 Bratislavský kraj
Rekonštrukcia peších chodníkov v MČ Bratislava – Ružinov rok 2014
157079 EUR Oznámenie o uzavretí zmluvy
Zmena stavu stavby na Oznámenie o uzavretí zmluvy.
08.05.2014 Bratislavský kraj
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Prešovská
52000 EUR Výzva na predkladanie ponúk
Zmena stavu stavby na Výzva na predkladanie ponúk.
30.04.2014 Bratislavský kraj
Zámerom je získanie záväzneho dokumentu na zonálnej úrovni...
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
31.01.2014 Bratislavský kraj
Rekonštrukcia komunikácie zahŕňa výmenu asfaltobetónového krytu existujúcej komunikácie. Pred pokládkou nového asfaltobetónového krytu o hrúbke 60 mm bude potrebné odbúrať existujúci kryt z liateho as
245000 EUR Príprava
05.09.2013 Bratislavský kraj
Rekonštrukcia komunikácie zahŕňa výmenu asfaltobetónového krytu existujúcej komunikácie. Pred pokládkou nového asfaltobetónového krytu o hrúbke 60 mm bude potrebné odbúrať existujúci kryt z liateho a
338274 EUR Výstavba
12.11.2012 Bratislavský kraj
Jedná sa o novú cyklotrasu dlhú 306 metrov, ktorá spája Bajkalskú ulicu s Mlynskými Nivami a Prístavným mostom. Príprava ružinovskej cyklotrasy trvala niekoľko rokov.
73000 EUR Príprava
07.11.2012 Bratislavský kraj
Jedná sa o obnovu sídliskového parku na Rozmarínovej a Palkovičovej ulici. Opravia sa lavičky, osadia nové odpadkové smetné koše, obnovia detské ihrisko i zeleň.
50000 EUR Príprava
25.10.2012 Bratislavský kraj
Bratislavská mestská časť Ružinov zrekonštruovala detské ihrisko na Kašmírskej ulici na Trnávke. Ide o štvrté ihrisko, ktoré sa v Ružinove podarilo tento rok zrekonštruovať.
72000 EUR Realizované
09.10.2012 Bratislavský kraj
obnovia a zmodernizujú športové areály Základnej školy Nevädzová a Základnej školy na Kulíškovej ulici.
238000 EUR Príprava
31.10.2011 Bratislavský kraj
Modernizácia Ružinovského areálu - štadión Vlada Dzurillu.
5842129,73 EUR Realizované
15.08.2011 Bratislavský kraj
9000 EUR Príprava
25.10.2010 Bratislavský kraj
Ide o územie ohraničené ulicami Ružová dolina, Trenčianska, Miletičova a kúpaliskom Delfín. Mestská časť zrevitalizuje zeleň, spevnené plochy pre peších, detské ihrisko a lavičky. Záhradnícke práce z
468000 EUR Príprava
14.04.2010 Bratislavský kraj
Rekonštrukcia komunikácie III. triedy - inžinierske stavby, parc.č. 758/1, k.ú. Ružinov
Príprava
13.04.2010 Bratislavský kraj
Park Andreja Hlinku v bratislavskom Ružinove mestská časť plánuje revitalizovať až na budúci rok. Odhadované investície sú vo výške 1,5 mil €. V rámci rekonštrukcie parku Andreja Hlinku by sa mali opr
1500000 EUR Príprava
17.03.2010 Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je uskutočňovanie prác, revitalizácia verejného priestranstva Ružová dolina. Predmet zákazky bude uskutočňovaný na základe realizačného projektu.
385386 EUR Výstavba
26.01.2010 Bratislavský kraj
Lokalita, vk torej by malo vyrásť Námestie M. R. Štefánika, je vymedzená zo severnej strany ulicou Pribinova (pred budovou novostavby SND), z južnej strany novovytvoreným nábrežím medzi Starým mostom
Príprava
27.02.2008 Bratislavský kraj
Výstavbu nájomných bytov uvažuje mestská časť realizovať v spolupráci s hlavným mestom. Do úvahy prichádza výhodná rekonštrukcia jestvujúcich objektov v objeke bývalého fitcentra. Výstavbou by sa vytv
Príprava
Subdodávky
Prílohy
Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené