FINEP Jégeho alej a.s.

Monitorovať Editovať firmu

Reklama

Plynárenská, Bratislava, Bratislava I, Bratislavský kraj
Telefón:  +421 2 59 241 300
Email:  info@finep.sk
Web:  www.finep.sk
Právna forma:  Akciová spoločnosť (a.s.)
IČO:  35935871
Záznamy:  orsr.sk / foaf.sk / finstat.sk
dobrovoľný výmaz
dobrovoľný výmaz
Stavby
Názov Miesto
11.02.2012 Bratislavský kraj
Zmena sa týka III. a IV,etapy výstavby, zoznam zmien nájdete v prílohe
Oznámenie o zmene stavby pred dokončením
Zmena stavu stavby na Oznámenie o zmene stavby pred dokončením.
11.02.2012 Bratislavský kraj
Zmena stavby pred dokončeím, pre tieto objekty: SO 03.1 - Komunikácie, spevnené plochy, parkovisko, SO 03.2 - Dopravné značenie. Zmena sa týka III. etapy výstavby a týka sa: SO 03.1 - Komuniká
Výstavba
Zmena stavu stavby na Výstavba.
18.05.2007 Bratislavský kraj
Výstavba polyfunkčného objektu s funkčnou náplňou obchodu a služieb, športu, administratívy a bývania. Polyfunkčný objekt je navrhnutý ako 26 podlažný objekt, ktorého nadzemnú časť tvorí 21 nadzemných
33193900 EUR Výstavba
Subdodávky
Prílohy
Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené