Čo je služba Appril?

Dosiahnite viac s menej zdrojmi.  Začnite robiť sociálny business


Appril.com je platformou na komunikáciu a výmenu informácií medzi profesionálmi z oblasti stavebníctva, developmentu a realít a predstaviteľmi samospráv, štátnych inštitúcií a verejného sektoru.

Na Appril.com si môže každý vytvoriť svoj vlastný profesionálny i firemný profil, vytvoriť privátnu sieť profesionálov a pozývať obchodných partnerov a zákazníkov do pracovných alebo tematických diskusných skupín.

Hlavným prúdom informácií z Appril.com sú informácie o pripravovaných stavbách, výstavbe, ktoré získavame zo spolupráce s predstaviteľmi samospráv, od registrovaných členov stránky a zo spolupráce s ostatnými relevantnými zdrojmi.


Ste pripravení začať?


Vytvorte si svoj profesionálny profil

Prvý dojem je často najdôležitejší. Vytvorte si za pár minút svoju profesionálnu vizitku a využite naplno všetky možnosti Appril.com  Začnite teraz
  

 
 
 

Vytvorte si firemný profil

Appril.com pomáha ľuďom získať informácie o vašej spoločnosti, o jej referenciách, o ľuďoch, ktorí v nej pracujú. Pomáha je byť dôveryhodnou. Obchodné príležitosti, noví zákazníci, noví kvalitní zamestnanci sú potenciál, ktorý získate s firemným profilom na Appril.com

 
 

Budujte svoju privátnu sieť profesionálov

Vaša sieť je to najcennejšie aktívum, čo máte. Umožňuje vám byť v kontakte s tými pravými zákazníkmi, obchodnými partnermi, zdieľať s nimi informácie, privátne komunikovať
  

 
 
 

Prémiové služby

jednou platbou získate prístup k plateným funkciám.Monitoruj, agent, kto je generálny dodávateľ, kontakty všetko za cenu 29 Euro na dvanásť mesiacov na jedného užívateľa.

           

 
 

Stavby

On-line prúd informácií z Appril.com o pripravovaných stavebných projaktoch a výstavbe vám pripraví konkurenčnú výhodu, ktorú spolu so svojou privátnou sieťou premeníte na obchodné príležitosti.
  

 
 
 

Skupiny

Spolupracujte v tímoch s ľuďmi z rovnakých odborov, diskutujte o problémoch, ktoré vás trápia, alebo vytvorte skupinu pre zákazníkov a informujte o novinkách, udalostiach a nových produktoch.
Kontakt
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené