Články > 2012 > STAVEBNÍCTVO: Skanska vybuduje cestu na Mošník

Súvisejúca stavba - katalóg stavieb Appril

Príjazdovú komunikácia k technologickému objektu pre letecké navigačné služby

Adresa:Košice
Kategoria:Novostavba
Trieda:Pohybové, vybavovacie a manipulačné plochy
Stav:Príprava
Objem investície:1000000 EUR

Popis

Nová príjazdová cesta umožní prístup k technologickému objektu pre Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik. viac

Zúčastnené subjekty

Letové prevádzky služby SR, š.p.

Poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava - RužinovNavrhovateľIČO35778458

Hlavné témy


Vaša správa:

Diskusia k článku:

Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2015 Appril.com - Všetky práva vyhradené