Cenník
Pridať firmu
Všetky firmy
,
Vyhľadajte najprv, či sa firma nenachádza v databáze.
Názov Miesto
2 Vlastná firma - nutné upraviť Ábelová Pridať
0
0 SPROBUJ spol. s r.o. Ábelová Pridať
Vypracovanie projektov dokumentácie jednoduchých stavieb, stavebný dozor
+421 37 651 73 19 36288390
0 AWIK House Production, s.r.o. Ábelová Pridať
špecializuje sa predovšetkým na drevostavby, nízkoenergetické stavby a pasivné domy.
14497417
0 FLEX - IM spol. s.r.o. Ábelová Pridať
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 3. september 2001 — kúpa tovaru za účelom...
00421 2 45650168 www.flexim.sk/ 35819928
1 AGA - Letiště, s.r.o. Ábelová Pridať
projektantské a konzultační služby v oboru letecké, dopravní, pozemní a inženýrské stavby.
+420244013189 www.aga-letiste.cz 46357653
0 Dorchester Group of Companies Ábelová Pridať
Špecializácia na veľké obytné budovy - rozlozenie inovácia trhu pozícia generovať vyššiu návratnosť. spolupraca , poradenstvo vládam na veľké proje...
+44 20 7665 6624 www.dgp.agiwebhostin...
0 Chirana-Dental, s.r.o. Ábelová Pridať
vývoj, výroba a montáž lekárskych prístrojov výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla rozvod plynu
00421 33 79 54 111 www.chirana.sk 36222089
2 Atelier 8000, spol. s r.o. Ábelová Pridať
návrhy architektonických štúdií, spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavieb
+420 224 422 411 www.atelier8000.cz
0 Ing. Anna Longaiová Ábelová Pridať
protipožiarna ochrana, projektant
00421 9 05257672 longaifamily@stonlin...
0 EKO - KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
+421 9 08994447 31712851
0 Ing. Erik Klaubert Ábelová Pridať
Architektonická a projekčná kancelária. Návrh a projektovanie stavieb a interiérov, architektonické štúdie, vybavovanie povolení, stavebný dozor.
0907900700 klaubert@stonline.sk
0 KApAR, s.r.o. Ábelová Pridať
Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania.
051 / 7720563
2 Ing.arch. Vladimír ŠAROCKÝ Ábelová Pridať
projekčná činnosť
00421 51 7757 204 0656AA
1 Ing. arch. Katarína Šináková- Ateli... Ábelová Pridať
FO
00421 2 54793124
0 IMMORENT Gamma s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
00421 2 57880911 www.immorent.sk/
3 KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. Ábelová Pridať
Projektová a inžinierska činnosť
032 / 6577111 www.kmp.sk
0 PROJEKTING ŠGT s.r.o. Ábelová Pridať
vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva v kategórii pozemné stavby
035 / 7721031 36712400
1 Útvar dopravného inžinierstva Košic... Ábelová Pridať
dopravné stavby, prípravné práce pre stavbu, projektovanie stavieb - dopravné stavby pozemné komunikácie, dopravné inžinierstvo
00420 55 633 40 38
2 KRAMARE s.r.o. Ábelová Pridať
inžinierska činnosť - obstarávanie činností v stavebníctve
02/55648814 35953438
0 Jozef Szusztor Ábelová Pridať
FO
0903429394
1 2 3 4 5  ... 
Pridať referenciu

Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu

Názov by mal obsahovať kľúčové slová : Napríklad: Rekonštrukcia rodinného domu, Bratislava. Z názvu sa dozvieme, že robíte rekonštrukcie, bytové domy i lokalitu Levoča. To sú informácie nielen i pre Google, ktorý Vám poskytne viac náštevníkov profilu na Appril.com i Vašej internetovej stránky.
Vyberte typ objektu na ktorý ste dodali svoje práce. Príklad: Ak ste robili rekonštrukciu kancelárií v Tesco, vyberte Budovy pre obchod a služby alebo Ak ste dodali okná na obecný úrad, vyberte budovy pre administratívu.
Ak ste boli dodávateľom prác, tovarov, alebo služieb vyberte dodávateľ. V opačnom prípade Objednávateľ

Moje firmy

Umiestnenie

Obec:
Ak sa refrencia nachádza mimo obce alebo prechádza viacerými obcami, vyberte jednu najbližšiu alebo najvýznamnejšiu obec
Zemepisná šírka alebo dĺžka určuje polohu na mape. Tieto hdnoty získate ľahko prostredníctvom mapy v hornej časti formulára. Stačí kliknúť do červeného kontajnera s nápisom"Otvoriť mapu a vybrať polohu objektu, následne vpísať do poľa s nápisom hľadať adresu a systém automaticky stanoví hodnoty do polí v desiatkovom formáte napr: 48.401904

Termíny

Skutočný dátum začatia:
Skutočný dátum ukončenia:

Zaradenie

Popis

Obrázky

Pokračovať

Cenník - získajte VIP členstvo pre prístup k prémiovému obsahu a funkciám

 
Obdobie12 mesiacov
300€Jednorázová ročná platba


3 užívatelia
Mesačne Vás to stojí25€
Objednať
Obdobie6 mesiacov
180€Jednorázová polročná platba

3 užívatelia
Mesačne Vás to stojí30€
Objednať
 
 
Obdobie12 mesiacov
500€Jednorázová ročná platba


3 užívatelia
Mesačne Vás to stojí42€
Objednať
Obdobie6 mesiacov
300€Jednorázová polročná platba

3 užívatelia
Mesačne Vás to stojí50€
Objednať
 
VIP členstvo je určené pre všetkých profesionálov z oblasti stavebníctva a developmentu.

Viac informácií o VIP členstveObsah:


EIA - zámery podľa zákona o vplyve na životné prostredie

 • Urbanistická štúdia
 • Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
 • Zámery
 • Oznámenia o strategickom dokumente

Vestník verejného obstarávania

Oznámenia vo verejnom obstarávaní – stavebné práce
 • Prebežné oznámenia
 • Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
 • Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
 • Informácie o uzavretí zmluvy
 • Oznámenia o zrušení verejného obstarávania
 • Výzva na predkladanie ponúk
 • Redakčné opravy
 • Oznámenia o začatí konania o námietkach

Územné konania:

 • Oznámenia o začatí územného konania
 • Oznámenia o prerušení územného konania
 • Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
 • Oznámenie o zmene územného rozhodnutia
 • Územné rozhodnutia

Stavebné konania:

 • Oznámenia o začatí stavebného konania
 • Oznámenia o prerušení stavebného konania
 • Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného rozhodnutia
 • Oznámenie o zmene stavebného rozhodnutia
 • Stavebné povolenia
 • Kolaudačné rozhodnutia

Elektronické trhovisko

 • vyhlásené aukcie
 • zmeny
 • výsledky aukcií

Dopyty užívateľov

Stavba

Obmedzene
Informácia o pripravovanej stavebno-investičnej akcii alebo dopyt po stavebných prácach, tovaroch alebo službách.

Firmy na stavbe

Firmy zúčastňujúce sa na príprave alebo výstavbe - Investori, projektanti, dodávatelia a subdodávatelia

Dokumentácia

Prílohy ku stavbe, dokumentácia ku zámeru, výberu dodávateľa, podklady ku súťažiam, stavebné povolenia, územné, kolaudačné rozhodnutia, oznamy z konaní, záznamy z výsledkov verejných súťaží, zmluvy o dielo a redakčné opravy ku verejným súťažiam

Termíny

Predpokladané a skutočné termíny ku výstavbe, výberu dodávateľa, termíny ku podkladom súťažiam a kolaudácii

Zmeny na stavbe

Sledovanie zmien na stavbe prostredníctvom zmeny stavu stavby a pridávaním krátkych textových aktualít

Monitorovanie stavby

Možnosť sledovať vývoj na stavbe s emailovou notifikáciou

Editovanie stavby

admin
admin
Editovať stavbu môže iba administrátor Appril, je možné navrhovať opravy prostredníctvom formulára

Pripojenie stavby na svoj profil

Funkcia pridať stavbu ku svojmu osobnému profilu

Pridanie subdodávky ku stavbe

Funkcia pridať subdodávku ku stavbe a tým vytvoriť referenciu ku svojej firme

Export do XLS

Export údajov o stavbe do MS Excell

Mapa

Zobrazenie približnej polohy stavby na mape

StreetView

Detailný pohľad na miesto stavby prostredníctvom Google StreetView

Agent

Zasielanie informáciíí o pripravovaných stavbách na email, podľa vlastných kritérií

Sledovanie stavieb

Zobrazenie stavieb, ktoré monitorujem

Subdodávka

Informácia o vykonaní stavebných prác, dodaní tovarov alebo služieb na stavbu. Je to referencia ku firemnému profilu

Pridanie subdodávky

Subdodávka sa môže pridať k stavbe alebo objednávateľovi

Editovanie subdodávky

Subodávku je možné editovať, pridať alebo zmazať texty a fotografie

Firma

Firemný profil, ktorý zobrazuje sídlo, zamestnancov a referencie vo forme pripojených stavieb alebo subdodávok

Editácia firmy

Editácia informácií o firme

Monitorovanie firmy

Funkcia sledovania vývoja firmy od výberu dodávateľa po ukončenie výstavby

Pripojenie firmy

Funkcia pripojenia užívateľa ku firme

Widget firmy

Možnosť vložiť referencie o svojej firme z Appril do vlastnej webovej stránky

Štatistika návštevnosti

Štatistika navštevnosti firemného profilu

Export do XLS

Export údajov o firme a referenciíí do MS Excel

Mapa

Poloha sídla firmy a zobrazenie pripojených stavieb a subdodávok na jednej mape

StreetView

Detailný pohľad na sídlo firmy na mape prostredníctvom Google StreetView

Sledovanie firiem

Zoznam firiem, ktoré užívateľ sleduje

Profil užívateľa

Profesný, osobný profil užívateľa (nie firmy)

Editácia profilu

Editácia osobného profilu

História objednávok a faktúr

Zoznam objednávok a faktúr

Moje správy

Emailová schránka pre messaging

Moji priatelia

Zoznam mojich priateľov

Oznámenia z diskusných fór

Zoznam diskusných fór, ktoré užívateľ pridal medzi obľúbené

Nastavenia súkromia

Nastavenia, ktoré stanovujú viditeľnosť profilu a jeho častí pre ostatných užívateľov stránky

Kalendár

Kalendár udalostí

Pridanie novej udalosti

Pridanie udalosti a rezervácie do kalendáru udalosti. Je možné pridať prílohy, logo a obrázky

Editovanie udalosti

Editácia udalostí užívateľa

Skupiny

Možnosť vytvoriť podsekciu stránky pre členov a určiť jej hlavnú tému

Vytvorenie skupiny

Vytvorenie novej skupiny

Editácia skupiny

Editácia skupiny

Pozvanie do skupiny

Funkcia umožňuje jednotlivo alebo hromadne pozvať členov stránky alebo užívateľov, ktorí nie sú registrovaní na stránke

Widgety

Funkcia umožňuje riadiť vzhľad stránky skupiny prostredníctvom preddefinovaných widgetov s funkciou drag and drop

Články

Funkcia pridávania, editovania a mazania článkov s Wysiwyg editorom

Vytvorenie článku

Editácia článku

Zmazanie článku

Diskusné fórum

Umožňuje administrátorovi skupiny vytvoriť diskusné fórum skupiny a spravovať prístupové práva

Administrácia skupiny

Povolenie užívateľov

Možnosť povoliť, ktorí užívatelia sa môžu pripjiť k skupine

Prístup ku obsahu skupiny

Stanovenie, kto môže vidieť obsah skupiny

Zabezpečenie skupiny

Prístupové práva pre členov skupiny

Administrácia členov skupiny

Možnosť vyhľadať, pridať, mazať, schváliť alebo zamietnuť užívateľov skupiny

Administrácia rolí skupiny

Možnosť pridávať alebo mazať role pre skupinu

Multimediálne knižnice

Vytvárania multimediálnych knižníc

Vyhľadávanie a filtre

Globálne fulltextové vyhľadávanie

Fultextové globálne vyhľadávanie v rámci celej stránky

Stavby

Fulltextové vyhľadávanie aj podľa rôznych kritérií v sekcii stavby

Firmy

Fulltextové vyhľadávanie aj podľa rôznych kritérií v sekcii firmy

Ľudia

Fulltextové vyhľadávanie aj podľa rôznych kritérií v sekcii ľudia

Sekcia stavieb

Zoznamy stavieb

Stavby sú členené podľa dátumu vzniku alebo zmeny

Posledných 24 hodín

Posledných 7 dní

Posledný mesiac

Stavby mojich priateľov

Nové stavby 7 dní Export do XLS

Nové vzťahy 7 dní Export do XLS

Nové stavby mesiac dní Export do XLS

Nové vzťahy mesiac dní Export do XLS

Vyhľadávanie

Sekcia firmy

Zoznamy firiem

Moje sledované firmy

Nové vzťahy

Noví dodávatelia

Firmy mojich priateľov

Sekcia ľudia

Moji priatelia

Vyhľadávanie

Správy na email

Appril24h | denný súhrn aktualít z Appril.com

Nové stavby

obmedzene

Nové vzťahy na stavbách

obmedzene

Nové vzťahy v mojej sieti

Zmeny na stavbách

obmedzene

Nové udalosti v kalendári

Noví dodávatelia

Kontakt   Spoločnosť   Inšpirácie   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2016 Appril.com - Všetky práva vyhradené