• Stavby

  Plánovaná a prebiehajúca výstavba

  Informácie o pripravovaných a prebiehajúcich stavebných projektoch, verejné súťaže, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, EIA


 • Firmy

  Vaša výkladná skriňa

  Pomáhame druhým získať informácie o firmách, referenciách a o ľuďoch, ktorí v nich pracujú. 
 • Ľudia

  Prvý dojem je niekedy najdôležitejší

  Appril.com vám dá nástroje na kontrolu svojej profesionálnej identity. Ktokoľvek si zobrazí váš profil, je ihneď v obraze. Zvyšujete šancu získať nových zákazníkov, novú obchodnú príležitosť, nové zamestnanie.
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
TREND - expert na ekonomiku a financie
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
Internetový obchod Eurostav | časopisy | knihy | architektúra | stavebníctvo
Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva | ASB.sk
MSSaM
TV Naša
Reklama
 
Kontakt   Spoločnosť   Čo je Appril   Cenník   Podmienky
Copyright © 2009-2014 Appril.com - Všetky práva vyhradené
 
Cache položky pristúpené kontrolami z tejto stránky:
 PrístupCache kľúč
Dáta
Kontext
1 GET pageinfobyurl|appril|http://www.appril.com/default.aspx|sk-sk||true|true
Náhľad"CMS.PortalEngine.CachedPageInfo (4.1 kB)" (40 B)
AuthorizeRequest
2 GET pageinfo|appril|/|sk-sk||true
Náhľad"CMS.PortalEngine.PageInfo (2,8 kB)" (34 B)
PageInfoProvider.GetPageInfo
CMSPortalManager.LoadContent
3 GET currentdocument|appril|/home|sk-sk
Náhľad"CMS.TreeEngine.TreeNode (2,2 kB)" (32 B)
CMSContext.get_CurrentDocument
ContextResolver.get_CurrentDocument (2)
ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 GET cmsmenudatasource||sk-sk|appril|/%|sk-sk|true|appril.obce;cms.menuitem;appril.sttriedy|||2|true||false|false
Náhľad"DataSet: CMS.Document (122 [37], 27 kB)" (39 B)
WebPart_ListMenu
5 GET cmsdatasource||sk-sk|appril|/home/%|sk-sk|true|appril.slide||nodeorder|-1|true|0||false
Náhľad"DataSet: Appril.Slide (3 [125], 2,3 kB)" (39 B)
WebPart_FlexSlider
6 GET querydatasource|appril.transformations.stnews||||15|
Náhľad"DataSet: Table (15 [4], 2 kB)" (29 B)
WebPart_NewsList
7 GET cmsdatasource||sk-sk|appril|/kalendar/%|sk-sk|true|cms.bookingevent||eventdate desc|-1|false|2||false
Náhľad"null" (4 B)
WebPart_EventsList
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300  
ViewState použitý kontrolami na tejto stránke:
 ID kontroluIs dirtyViewState
1 plc
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
2 LogoMini
userControlElem
btn
Nie
Áno
href = "/" (1 B)
class = "hp" (2 B)
3 PagePlaceholder
PagePlaceholder
pnlPage
Nie
CssClass = "PagePlaceholder" (15 B)
4 zonePromo
FlexSlider
repItems
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
DataBindByDefault = False
TransformationName = "Appril.Slide.Default" (20 B)
AlternatingTransformationName = "" (0 B)
HideControlForZeroRows = True
ZeroRowsText = "No data found" (13 B)
NestedControlsID = "" (0 B)
_!ItemCount = 3
  Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300 Celková veľkosť ViewState: bajtov
Kontroly oprávnenia sprístupnené komponentami tejto stránky:
 Užívateľské menoOperáciaVýsledokZdroj / Trieda / IDPovolenie / UI elementWebKontext
1 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
2 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Messaging_MessagingInfoPanel.OnContentLoaded
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
3 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_LogonMiniForm.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
4 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_statictext.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
5 public IsInRole True _notauthenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Text_staticHTML.SetupControl
CMSWebPartZone.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.OnContentLoaded
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
6 public IsGlobalAdministrator False CurrentUserInfo.get_IsGlobalAdministrator
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
7 public IsInRole False _authenticated_ Appril CurrentUserInfo.IsInRole
CMSAbstractWebPart.get_HideOnCurrentPage
CMSAbstractWebPart.get_StopProcessing
CMSWebParts_Membership_Logon_SignOutButton.SetupControl
        Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Makrá vyriešené v obsahu tejto stránky.
 VýrazVýsledokKontext
1 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} False ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Home
> |(notequals)/Home False
2 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} False ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Home
> |(notequals)/Home False
3 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} False ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Home
> |(notequals)/Home False
4 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} False ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Home
> |(notequals)/Home False
5 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} False ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent
CMSPortalManager.LoadContent
> NodeAliasPath /Home
> |(notequals)/Home False
6 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} False WebPart_ItemStavby
> NodeAliasPath /Home
> |(notequals)/Home False
7 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} False WebPart_ItemLudia
> NodeAliasPath /Home
> |(notequals)/Home False
8 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} False WebPart_ItemFirmy
> NodeAliasPath /Home
> |(notequals)/Home False
9 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} False WebPart_ItemUdalosti
> NodeAliasPath /Home
> |(notequals)/Home False
10 {%NodeAliasPath|(notequals)/Home%} False WebPart_ItemSkupiny
> NodeAliasPath /Home
> |(notequals)/Home False
11 {%currentuser.username|(equals)public|(truevalue)false|(falsevalue)true%} false ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
> currentuser.username public
> |(equals)public false
> |(truevalue)false false
> |(falsevalue)true false
12 {%currentuser.username|(equals)public|(truevalue)true|(falsevalue)false%} true ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
> currentuser.username public
> |(equals)public true
> |(truevalue)true true
> |(falsevalue)false true
13 {#premium#} False ContextResolver.MacroMatch
MacroResolver.MacroMatch
MacroResolver.ResolveMacros (2)
CMSAbstractWebPart.ResolveMacros
CMSAbstractWebPart.GetValue
CMSAbstractWebPart.get_IsVisible
CMSAbstractWebPart.LoadContent
CMSWebPartZone.LoadWebPartsContent
CMSAbstractLayout.LoadContent
CMSPagePlaceholder.LoadContent (2)
CMSPortalManager.LoadContent
> premium False
14 {#premium#} False WebPart_GroupsList
> premium False
15 {%currentuser.username|(equals)public|(truevalue)false|(falsevalue)true%} false WebPart_NewsAuthenticated
> currentuser.username public
> |(equals)public false
> |(truevalue)false false
> |(falsevalue)true false
16 {%currentuser.username|(equals)public|(truevalue)true|(falsevalue)false%} true WebPart_NewsAnonymous
> currentuser.username public
> |(equals)public true
> |(truevalue)true true
> |(falsevalue)false true
17 {%pagetitle_orelse_name%} Appril.com - profesionálna sieť pre stavebníctvo, development a reality MacroResolver.MacroMatch (2)
MacroResolver.ResolveMacros
PageInfo.get_PageTitle
CMSContext.get_CurrentTitle
DocumentBase.Load
> pagetitle_orelse_name Appril.com - profesionálna sieť pre stavebníctvo, development a reality
    Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300
Sledovanie požiadavku:
 MetódaPrídavné informácieOd poslednéhoOd prvého
1 BeginRequest 0,000
2 AuthorizeRequest 0,000 0,000
3 AcquireRequestState 0,000 0,000
4 > OnPreInit 0,000 0,000
5 > OnInit 0,016 0,016
6 > OnLoad 0,000 0,016
7 > OnPreRender 0,000 0,016
   Verzia: 5.5 R2 Build: 5.5.4300   0,016
Cookies požiadavku:
 MenoHodnota
1 CMSPreferredCulturesk-SK
2 CurrentVisitStatus2
3 VisitorStatus1
4 ASP.NET_SessionIdigt44i55ioyy2k55dzcayhep
5 CurrentThemeCMS
Cookie odpovede:
 MenoHodnotaExpiruje
1 CMSPreferredCulturesk-SK21. 12. 2015 11:37:51
2 CurrentVisitStatus222. 12. 2014 10:37:51
3 VisitorStatus121. 12. 2015 11:37:51
4 ASP.NET_SessionIdigt44i55ioyy2k55dzcayhep 
5 CurrentThemeCMS22. 12. 2014 11:37:51
Informácie o požiadavku:
 MenoHodnota
1 HttpMethodGET
2 UrlReferrer 
3 UserAgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
4 UserHostAddress23.22.59.252
5 UserLanguagesen-us;en-gb;en;q=0.7;*;q=0.3
6 UserName 
7 SessionIDigt44i55ioyy2k55dzcayhep